Yhtiökokous 2022

Digital Workforce Services Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Digital Workforce Services Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12.4.2022 klo 10:00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Digital Workforce Servicesin toimitiloissa, osoitteessa Mechelininkatu 1, 00180 Helsinki.

 

Digital Workforce Servicesin hallitus on päättänyt, että varsinainen yhtiökokous pidetään eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain 375/2021 nojalla, jotta kokous voidaan järjestää ennakoitavalla tavalla ja yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus huomioiden.

 

Digital Workforce Servicesin osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

 

Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä yhtiökokouksen aikana.

Tärkeitä päivämääriä

Päivämäärä
24.3.2022 klo 16:00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
25.3.2022 klo 12:00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
29.3.2022 klo 16:00 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
31.3.2022 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 
1.4.2022 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla 
5.4.2022 klo 16:00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
7.4.2022 klo 10:00 Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ilmoittautumisaika päättyy 
12.4.2022 Yhtiökokouspäivä

Osakasluetteloon merkityn osakkaan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 25.3.2022 klo 12:00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun Digital Workforce Services on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön verkkosivulla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 5.4.2022 klo 16:00 mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Digital Workforce Services Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 25.3.2022 klo 12:00 - 5.4.2022 klo 16:00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.   

 

b) Postitse tai sähköpostin kautta  

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Digital Workforce Services Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä 5.4.2022 klo 16:00. 

 

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00. 

Yhtiökokousasiakirjat linkkeinä

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen

Bergqvist

Tekniikan tri (1987) J. T. Bergqvist työskenteli yli 20 vuoden ajan Nokia-yhtymän palveluksessa, lukuisissa tutkimuksen, myynnin ja markkinoinnin sekä liiketoimintayksikköjen johtotehtävissä vuoteen 2005. Nokia-uransa viime vaiheessa J. T. Bergqvist johti kaikkia Nokia Networksin globaaleja liiketoimintayksikköjä ja oli Nokian johtokunnan jäsen vuosina 2002-2005 ja sitä ennen johtokunnan strategiakokoonpanossa

J. T. Bergqvist on toiminut Teknillisellä korkeakoululla sovelletun matematiikan assistenttina ja tietojenkäsittelyopin lehtorina sekä Kauppakorkeakoululla tietojenkäsittelyn apulaisprofessorina. Hän on myös vaikuttanut yliopistojen huippututkimusta ja koulupolun kehityshankkeita tukevan Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksen puheenjohtajana.

J. T. Bergqvist toimii tätä nykyä myynti- ja asiakaspalveluyhtiö Rainmaker Group Oy:n toimitusjohtajana. Viime vuosina hän on myös palvellut useiden kansainvälisesti toimivien yritysten hallituksissa. Tällä hetkellä hän toimii mm. Satel Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä pääomasijoitusyhtiö Intera Partnersin neuvonantajana. Hallitustyöskentelyssä hänen erityisen kiinnostuksen kohteena on hallituksen ja toimivan johdon tehokas työskentelyrajapinta yrityksen eri kehitysvaiheissa.