Älykkään automaation ratkaisut

Digital Workforce toimittaa älykkään automaation ratkaisuja eri toimialoille ja toiminnoille. Tunnistamme eri toimialoille ja toiminnoille tunnusomaisia kipupisteitä ja tarpeita ja tarjoamme aktiivisesti ratkaisuja asiakkaillemme.

Toimialat:

manufacturing-

Teollisuus ja logistiikka

Automaatiostrategian omaavat yritykset löytävät potentiaalia automaatiolle toimivatpa ne materiaalia kuljettavassa tai valmistavassa teollisuudessa. RPA auttaa organisaatioita keskittymään ydinosaamiseensa laskemalla kustannuksia sekä parantamalla tarkkuutta, oikea-aikaisuutta ja joustavuutta.

public-sect-

Julkishallinto

Palvelutason parantaminen ja vastaaminen kasvaviin tietoturvavaatimuksiin nykyisellä henkilöstöllä ja budjetilla on yhteinen haaste julkishallinnon toimijoille aina valtionhallinnon organisaatioista kuntiin. Digityöntekijät ovat yksi tehokas ratkaisu tähän haasteeseen.

banking1-

Pankki

Digital Workforce on tukenut monia automaation edelläkävijäpankkeja ja automatisoinut prosesseja, jotka ovat johtaneet merkittäviin säästöihin, parempaan asiakaskokemukseen ja kilpailukykyyn.

insurance-

Vakuutus

Vakuutustoimiala on ollut Digital Workforcen ytimessä perustamisesta lähtien ja olemme toimittaneet tuloksia vakuutusyhtiöille niin parantuneen asiakaskokemuksen, lyhyempien käsittelyaikojen, saavutettujen säästöjen sekä parantuneen kilpailukyvyn muodossa.

social-health-

Sosiaali ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on suuri potentiaali automatisoinnille niin hallinnollissa kuin kliinisissä prosesseissa. Tärkeimmät syyt robotiikkainvestointeihin ovat työajan vapauttaminen merkitykselliseen työhön sekä potilasturvallisuuden ja toiminnan laadun parantaminen. 

services-

Palveluala

Organisaatiot eri toimialoilla käyttävät älykästä automaatiota osana digitaalista muutosstrategiaansa, jolla parannetaan säädöstenmukaisuutta, nostetaan laatua sekä lasketaan kustannuksia.

Funktiot:

it-

Tietohallinto

RPA on kevyempi vaihtoehto integraatioille, sillä se ei vaadi tietojärjestelmäintegraatioita tai päivityksiä legacy-järjestelmiin.

finance-accounting-

Talouhallinto ja kirjanpito

Ohjelmistorobotiikalla on arvioitu olevan jopa 44% automaatiopotentiaali taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävissä, joissa voidaan vähentää manuaalisia, toistuvia tehtäviä.

hr-payroll-

HR ja palkkahallinto

Toistuvien rutiinitehtävien siirtäminen roboteille vapauttaa henkilöstöhallinnon aikaa strategiseen työhön, työntekijäkokemukseen ja arvokkaaseen kanssakäymiseen työntekijöiden kanssa.

customer-service-

Asiakaspalvelu

Organisaatiot eri toimialoilla ovat omaksuneet älykkään automaation osana digitaalista muutostrategiaansa tavoitteinaan tulla tehokkaammiksi, parantaa asiakaskokemusta ja -palvelua sekä lisätä tuloja.