ÄLYKKÄÄN AUTOMAATION RATKAISUT

Digital Workforce toimittaa älykkään automaation ratkaisuja eri toimialoille ja toiminnoille. Tunnistamme eri toimialoille ja toiminnoille tunnusomaisia kipupisteitä ja tarpeita ja tarjoamme aktiivisesti ratkaisuja asiakkaillemme.

TOIMIALAT:

01DWF Icon-543@2x

PANKKI

Digital Workforce on tukenut monia automaation edelläkävijäpankkeja ja automatisoinut prosesseja, jotka ovat johtaneet merkittäviin säästöihin, parempaan asiakaskokemukseen ja kilpailukykyyn.

01DWF Icon-141@2x

VAKUUTUS

Vakuutustoimiala on ollut Digital Workforcen ytimessä perustamisesta lähtien ja olemme toimittaneet tuloksia vakuutusyhtiöille niin parantuneen asiakaskokemuksen, lyhyempien käsittelyaikojen, saavutettujen säästöjen sekä parantuneen kilpailukyvyn muodossa.

01DWF Icon-150@2x

TEOLLISUUS JA LOGISTIIKKA

Automaatiostrategian omaavat yritykset löytävät potentiaalia automaatiolle toimivatpa ne materiaalia kuljettavassa tai valmistavassa teollisuudessa. RPA auttaa organisaatioita keskittymään ydinosaamiseensa laskemalla kustannuksia sekä parantamalla tarkkuutta, oikea-aikaisuutta ja joustavuutta.

01DWF Icon-120@2x

JULKISHALLINTO

Palvelutason parantaminen ja vastaaminen kasvaviin tietoturvavaatimuksiin nykyisellä henkilöstöllä ja budjetilla on yhteinen haaste julkishallinnon toimijoille aina valtionhallinnon organisaatioista kuntiin. Digityöntekijät ovat yksi tehokas ratkaisu tähän haasteeseen.

01DWF Icon-34@2x

PALVELUALA

Organisaatiot eri toimialoilla käyttävät älykästä automaatiota osana digitaalista muutosstrategiaansa, jolla parannetaan säädöstenmukaisuutta, nostetaan laatua sekä lasketaan kustannuksia.

01DWF Icon-552@2x

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLTO

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on suuri potentiaali automatisoinnille niin hallinnollissa kuin kliinisissä prosesseissa. Tärkeimmät syyt robotiikkainvestointeihin ovat työajan vapauttaminen merkitykselliseen työhön sekä potilasturvallisuuden ja toiminnan laadun parantaminen.

FUNKTIOT:

01DWF Icon-37@2x

TIETOHALLINTO

RPA on kevyempi vaihtoehto integraatioille, sillä se ei vaadi tietojärjestelmäintegraatioita tai päivityksiä legacy-järjestelmiin.

01DWF Icon-387@2x

TALOUSHALLINTO JA KIRJANPITO

Ohjelmistorobotiikalla on arvioitu olevan jopa 44% automaatiopotentiaali taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävissä, joissa voidaan vähentää manuaalisia, toistuvia tehtäviä.

01DWF Icon-55@2x

HR JA PALKKAHALLINTO

Toistuvien rutiinitehtävien siirtäminen roboteille vapauttaa henkilöstöhallinnon aikaa strategiseen työhön, työntekijäkokemukseen ja arvokkaaseen kanssakäymiseen työntekijöiden kanssa.

01DWF Icon-153@2x

ASIAKASPALVELU

Organisaatiot eri toimialoilla ovat omaksuneet älykkään automaation osana digitaalista muutostrategiaansa tavoitteinaan tulla tehokkaammiksi, parantaa asiakaskokemusta ja -palvelua sekä lisätä tuloja.