Skip to content

Älykkään automaation ratkaisut

Digital Workforce toimittaa älykkään automaation ratkaisuja eri toimialoille ja toiminnoille. Tunnistamme eri toimialoille ja toiminnoille tunnusomaisia kipupisteitä ja tarpeita ja tarjoamme aktiivisesti ratkaisuja asiakkaillemme.

Toimialat:

manufacturing-

Teollisuus ja logistiikka

Automaatiostrategian omaavat yritykset löytävät potentiaalia automaatiolle toimivatpa ne materiaalia kuljettavassa tai valmistavassa teollisuudessa. RPA auttaa organisaatioita keskittymään ydinosaamiseensa laskemalla kustannuksia sekä parantamalla tarkkuutta, oikea-aikaisuutta ja joustavuutta.

public-sect-

Julkishallinto

Palvelutason parantaminen ja vastaaminen kasvaviin tietoturvavaatimuksiin nykyisellä henkilöstöllä ja budjetilla on yhteinen haaste julkishallinnon toimijoille aina valtionhallinnon organisaatioista kuntiin. Digityöntekijät ovat yksi tehokas ratkaisu tähän haasteeseen.

banking1-

Pankki

Digital Workforce on tukenut monia automaation edelläkävijäpankkeja ja automatisoinut prosesseja, jotka ovat johtaneet merkittäviin säästöihin, parempaan asiakaskokemukseen ja kilpailukykyyn.

insurance-

Vakuutus

Vakuutustoimiala on ollut Digital Workforcen ytimessä perustamisesta lähtien ja olemme toimittaneet tuloksia vakuutusyhtiöille niin parantuneen asiakaskokemuksen, lyhyempien käsittelyaikojen, saavutettujen säästöjen sekä parantuneen kilpailukyvyn muodossa.

social-health-

Sosiaali ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on suuri potentiaali automatisoinnille niin hallinnollissa kuin kliinisissä prosesseissa. Tärkeimmät syyt robotiikkainvestointeihin ovat työajan vapauttaminen merkitykselliseen työhön sekä potilasturvallisuuden ja toiminnan laadun parantaminen. 

services-

Palveluala

Organisaatiot eri toimialoilla käyttävät älykästä automaatiota osana digitaalista muutosstrategiaansa, jolla parannetaan säädöstenmukaisuutta, nostetaan laatua sekä lasketaan kustannuksia.

Funktiot:

it-

Tietohallinto

RPA on kevyempi vaihtoehto integraatioille, sillä se ei vaadi tietojärjestelmäintegraatioita tai päivityksiä legacy-järjestelmiin.

finance-accounting-

Talouhallinto ja kirjanpito

Ohjelmistorobotiikalla on arvioitu olevan jopa 44% automaatiopotentiaali taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävissä, joissa voidaan vähentää manuaalisia, toistuvia tehtäviä.

hr-payroll-

HR ja palkkahallinto

Toistuvien rutiinitehtävien siirtäminen roboteille vapauttaa henkilöstöhallinnon aikaa strategiseen työhön, työntekijäkokemukseen ja arvokkaaseen kanssakäymiseen työntekijöiden kanssa.

customer-service-

Asiakaspalvelu

Organisaatiot eri toimialoilla ovat omaksuneet älykkään automaation osana digitaalista muutostrategiaansa tavoitteinaan tulla tehokkaammiksi, parantaa asiakaskokemusta ja -palvelua sekä lisätä tuloja.