Näkymät ja ohjeistus

Digital Workforce tavoite on saavuttaa 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä.

Digital Workforcen tavoite on selvästi positiivinen oikaistu käyttökate-%1 vuoden 2026 loppuun mennessä. Pidemmällä aikavälillä yhtiö tavoittelee yli 20 prosentin oikaistua käyttökate-%:ia, mutta kaudella 2021–2026 yhtiö priorisoi kasvuun investoimista kannattavuuden sijaan.

Tavoitteet

Kasvu

Digital Workforcen tavoite on 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihdon vuotuisesta kasvusta noin 30 miljoonaa euroa odotetaan tulevan Pohjoismaista ja 50 miljoonaa euroa Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta.

Kannattavuus

Digital Workforcen tavoite on selvästi positiivinen oikaistu käyttökate-%vuoden 2026 loppuun mennessä. Pidemmällä aikavälillä yhtiö tavoittelee yli 20 prosentin oikaistua käyttökate- %:ia, mutta kaudella 2021–2026 yhtiö priorisoi kasvuun investoimista kannattavuuden sijaan. Investointien uusiin myynti- ja toimitusresursseihin kasvun kiihdyttämiseksi etenkin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa odotetaan vaikuttavan Digital Workforcen kannattavuuteen väliaikaisesti negatiivisesti, sillä kuluja kyseisillä markkina-alueilla joudutaan lisäämään ennen markkina-alueilta saatavan liikevaihdon kasvua. Digital Workforce kuitenkin arvioi saavuttavansa kannattavuuteen liittyvät tavoitteensa, sillä yhtiö odottaa liiketoiminnan kannattavuuden paranevan merkittävästi liikevaihdon ja erityisesti jatkuvaveloitteisista palveluista saatavan liikevaihdon osuuden noustessa.

1 Oikaistu käyttökate (EBITDA) lasketaan oikaisemalla käyttökatetta sellaisten tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavien olennaisien erien osalta, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi yritysostojen kulut, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut ja muut olennaiset satunnaiset kulut.

Päivitetty; 07.04.2022