Älykäs automaatio
palvelualan yrityksissä

Palvelulähtöiset yritykset hyötyvät älykkäästä automaatiosta

Organisaatiot eri toimialoilla käyttävät älykästä automaatiota osana digitaalista muutosstrategiaansa, jolla parannetaan säädöstenmukaisuutta, nostetaan laatua sekä lasketaan kustannuksia. Palvelulähtöiset yhtiöt, esimerkiksi vähittäiskaupassa, tilintarkastuksessa, liiketoiminnan konsultoinnissa ja hotelli- ja ravintola-alalla, ovat parantaneet asiakastyytyväisyyttään, paikanneet työvoimapuutteita sekä nopeuttaneet ja täsmentäneet toimintaansa ohjelmistorobotiikan avulla.

RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Guide

Setting up World-Class RPA Maintenance - Why you need it and how to set it up

This guide explores the topic of RPA maintenance and introduces the different RPA maintenance models with a view to helping you scale up your RPA programme.

Prosessiesimerkit

services-workorders

Työtilaukset

Huoltotyöntilauksia voidaan automatisoida seuraamalla viallisia tai rikkoutuneita osia ja siten parantaa ajantasaisuutta.

Lue lisää

Kun viallisten tai rikkoutuneiden osien tai erityisten komponenttien seurantaan liittyviä huoltotyöpyyntöjä automatisoidaan, huollon henkilökuntaa vapautuu tiedon käsittelyn rutiinitehtävistä robottien hoitaessa taulukot ajanmukaisesti ja tarkasti.

customer-master-data

Asiakkaan perustiedot

Asiakkaan perustietojen laatua ja päivitysten nopeutta voidaan lisätä ilman erillisiä järjestelmäintegraatioita.

Lue lisää

Robotiikalla voidaan luoda laadukasta perustietoa, koska päivitys on nopeaa ja manuaalisten kirjoitusvirheiden määrä vähenee. Manuaaliprosessien sijaan henkilöstö voi käyttää työaikaa kanssakäymiseen asiakkaiden kanssa. 

services-claimshandling

Valitusten käsittely

Digityötekijät voivat vastaanottaa valituksia ja tutkia näitä erilaisten sääntöpohjaisten mittareiden avulla.

Lue lisää

Mittareina voivat olla esim. Tuotantoerä, raaka-aineet, sijainti tai pääosat. Robotti voi luoda prosessin valituksen käsittelyyn. Automaatiolla voidaan lisäksi verrata valituksia kausivaihteluihin sekä tunnistaa mahdollisia vikoja.