Digityöntekijät

Luonnollisen kielen käsittely
(NLP)

Robotic Process Automation

Tietojärjestelmien sisältämä tieto on harvoin hyvin järjestäytynyttä ja luokiteltua. Suurin osa organisaatioiden tiedosta on strukturoimatonta ja säilötty erilaisiin vapaan tekstin dokumentteihin, videoihin, sähköposteihin, PowerPoint esityksiin jne. Jotta tähän tietoon päästään käsiksi, tarvitaan avuksi luonnollisen kielen käsittelyä NLP:tä, joka täydentää digityöntekijöiden kyvykkyyksiä analysoida, ymmärtää, luokitella ja prosessoida mitä tahansa kieltä sisältäviä tiedostoja tai sähköposteja.

Kielimallit

Digityöntekijämme hyödyntävät uusimpia NLP algoritmeja ja innovaatioita. Ne kykenevät helposti lukemaan tekstiä sekä ymmärtämään, luokittelemaan, tiivistämään ja kääntämään sisältöä. Yhdistämällä nämä taidot digityöntekijät voivat etsiä informaatiota, muokata sen luettavaan muotoon sekä käynnistää sääntöpohjaisen RPA toiminnon tekstistä poimitulla tiedolla.

applications-of-nlp2

NLP mahdollistaa useita sovelluksia tekstille ja dokumenttianalyysille

Digityöntekijät hallitsevat käytännössä mitä tahansa laajasti käytettyä kieltä luonnollisessa muodossa kääntämättä sitä erikseen englanniksi. Tämä mahdollistaa useita sovelluksia tekstille ja dokumenttianalyysille. Toisin kuin saatetaan ajatella iso osa tietojärjestelmien sisältämästä tiedosta on tallennettu vapaana tekstinä, kuten potilasraporteissa, vikaraporteissa, laskuriveinä jne. Tätä dataa voidaan helposti analysoida ja ymmärtää asiakkaiden tai työntekijöiden luomasta sisällöstä. Sama pätee myös vaikka asiakaspalvelun sähköposteihin.

NLP ratkaisut toimivat samanaikaisesti sanan, lauseen ja dokumentin tasolla. Ne auttavat ihmiskollegoita luomalla kieliopillisesti virheetöntä tekstiä sekä etsimällä ja korjaamalla kirjoitusvirheitä. Luotu sisältö on yhtenäistä, loogista ja helposti ymmärrettävää. On lähes mahdotonta sanoa, onko dokumentin, yhteenvedon tai templaten kirjoittanut NLP vai ihminen. NLP kykenee myös helposti lukemaan, analysoimaan ja tiivistämään tuhansia dokumentteja samanaikaisesti.