Digital Workforce sijoituskohteena

Investoimalla liiketoimintaprosessien automatisointiin pääset osaksi nopeasti kasvavaa toimialaa

1.

Digital Workforce toimii houkuttelevalla kohdemarkkinalla, jonka odotetaan kasvavan nopeasti

Digital Workforcen perinteiset markkinat ovat kansainväliset RPA-palvelumarkkinat (Robotic Process Automation Services) lähes kaikilla vertikaaleilla.

Lisäksi Ousmart-tarjontansa avulla yhtiö on tullut laajemmille liiketoimintaprosessien automatisoinnin markkinalle, jonka arvioidaan olevan 4-5 kertaa suurempi kuin pelkän RPA:n markkinat ja jonka ennustetaan kasvavan vielä nopeammin.

RPA-markkinat

Deep Analysis -tutkimusyritys määrittelee yritysautomaation tai liiketoimintaprosessien automatisoinnin markkinat seuraavasti:

 

Deep Analysis - selvityksen määrittelemät yritysautomaation (EA) markkinat koostuvat yrityksistä, jotka tarjoavat ratkaisuja ostajien tarpeeseen automatisoida tietokeskeisiä liiketoimintaprosesseja. Sekä analyytikot että toimittajat ovat jakaneet nämä markkinat useisiin kapeisiin teknologisiin siiloihin, mutta ostajat ovat yhä vähemmän tietoisia näistä teknisistä eroista. Näitä markkinoita tutkittaessa on keskitytty nykyisin käytössä oleviin yleisimpiin teknologioihin:

w-ic01

BPM - liiketoimintaprosessien hallinta

w-ic02

RPA - Ohjelmistorobotiikka

w-ic04

LCAP - low code sovelluskehitys

w-ic03

säännöt ja päätöksentekomoottorit

Liiketoimintaprosessien automatisoinnin markkinoiden määritelmä on suhteellisen uusi, jolloin markkinoiden koosta ja ennustetusta kasvusta on saatavilla vain vähän tutkimustietoa.

 

Kun otetaan huomioon vain lisenssimarkkinat (perinteisellä RPA-markkinalla lisenssien osuus kokonaismarkkinoista on ¼), Deep Analysis arvioi EA-markkinoiden (pelkät lisenssit) kooksi noin 12 miljardia euroa vuonna 2023, ja viiden vuoden ennustettu kasvuvauhti on noin 14,8 %.

2.

Johtava maailmanlaajuinen RPA:n ja liiketoimintaprosessien automatisoinnin asiantuntija.

Yhtiön johto arvioi, että Digital Workforce on johtava asiantuntija liiketoimintaprosessien automatisoinnin palvelumarkkinoilla.

20230330_OutsmartCapabilities

3.

Skaalautuva liiketoimintamalli ja korkea jatkuvan laskutuksen osuus

Odotetun nopean kasvun mahdollistava palvelutarjoama ja liiketoimintamalli.

kasvu-2023
kannattavuus-2023

4.

Yhtiö on hyvässä asemassa kiihdyttämään entisestään kasvua

Digital Workforcen johdon näkemys on, että yhtiö on hyvässä asemassa kiihdyttämään kasvuaan entisestään. Digital Workforcen kustannusrakenne on luotu tukemaan voimakasta kasvua, ja COVID-19-pandemian jälkeisen yleisen markkinatilanteen odotetaan paranevan entistä nopeammin.