Älykkään Automaation Ratkaisut
Julkishallinnossa

Digitaalisen transformaation kiihdyttäminen julkishallinnossa

Palvelutason parantaminen ja vastaaminen kasvaviin tietoturvavaatimuksiin nykyisellä henkilöstöllä ja budjetilla on yhteinen haaste julkishallinnon toimijoille aina valtionhallinnon organisaatioista kuntiin. Digityöntekijät ovat yksi tehokas ratkaisu tähän haasteeseen.

Digital Workforce on toiminut yhteistyössä valtionhallinnon organisaatioiden ja suurien kuntien kanssa vuodesta 2015 lähtien. Älykäs prosessiautomaatio ja tekoälyn sovellukset ovat olleet suuressa kysynnässä. Yhdistämällä RPA- ja AI-teknologioita voidaan saavuttaa suuria parannuksia tuottavuudessa.

Case study
sodertalje-logo

Södertälje – a Swedish municipality, and digital forerunner – turned to bots

to ensure effective operations and excellent customer service during the COVID-crisis

Case study
Oulu_s

City of Oulu’s successful innovation project OuluBot moves to production

OuluBot is Finland’s first digital customer service agent that combines AI and software robotics. It provides residents with extensive and multichannel information 24/7.

Heatmap for Public Sector processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Central Government
Safety & Defence Education & Culture
Health & Social Care Finance & Tax
Pension & Benefits Justice & Control
Local Government & Non-Governmental
Health & Social Care Education & Culture
Infrastructure & Environment Safety & Rescue
Growth Services Nonprofits
Value Streams
Customer Service Case, Record & Document Management Finance HR IT Sourcing Risk, Quality & Audit

Prosessiesimerkkejä

Public-Financial Management and the Audit Trail

Taloushallinnon johtaminen ja aukoton kirjausketju

Laskujen käsittelyn automatisointi on laajassa käytössä sisältäen laskujen tarkistuksen ja hyväksynnän.

Lue lisää

Monet ostolaskujen tarkastukseen ja hyväksyntään liittyvistä vaiheista on automatisoitavissa robotiikalla, sillä prosessilla on selkeät säännöt ja sekä verrattain vähän ohjelmistoja, joilla prosessit tehdään.

Public-Reconciliation and Reporting

Täsmäytys ja raportointi

Täsmäytysprosesseille on tyypillistä suuret vaihtelut ja tarpeet lisäresursseille erityisesti ruuhka-aikoina.

Lue lisää

Täsmäytykset ja raportointi ovat ihanteellisia prosesseja digityöntekijöille. Digitaalinen työvoima voi avustaa päätilin täsmäytyksissä, käyttöomaisuuden aktivoinnissa ja raportoinnissa.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Henkilöstöhallinto

HR tehtävien automatisointi voi sisältää niin uusien työntekijöiden sisäänajoon, korvauksiin tai palkka- ja lomalaskelmiin liittyviä prosesseja.

Lue lisää

Digital Workforce mahdollistaa HR prosessien automatisointia, jotka nykyisellään vaativat paljon manuaalista työtä.

public-IT-datamigrations

Datamigraatiot

Tietohallintoyksiköissä on usein niukasti resursseja ja lukuisia manuaaliprosesseja eri legacy-järjestelmissä.

Lue lisää

Tämä luo mahdollisuuksia automaatiolle. Digityöntekijät voivat avustaa datamigraatioissa, luoda ja päivittää käyttäjäoikeuksia sekä toimia väliaikaisena apuna integraatioille.

claims-handling

Lomakkeiden käsittely

Kuntien ja valtionhallinnon organisaatioiden verkkopalveluille ja sähköpostiyhteydenotoille on tyypillistä erilaisten lomakkeiden käyttäminen.

Lue lisää

Digityöntekijät voivat avustaa palveluiden rutiinikyselyissä, kuten vastaamaan automaattisesti julkisten tilojen vuokrauspyyntöihin paremman asiakaspalvelun saavuttamiseksi.