Robotic Process Automation

Mitä ovat

Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli robotti, joka on opetettu tekemään liiketoimintaprosessi aivan kuten ihmiskollega; työ vain hoituu nopeammin ja virheettömästi. Tulevaisuudessa kaikissa tiimeissä on digityöntekijöitä ihmiskollegoiden rinnalla.

Liiketoimintaprosessien älykäs automatisointi

intelligent-business-automation

Digitaaliset työntekijät auttavat automatisoimaan liiketoimintaprosessin tehtäviä ja vaiheita hyödyntämällä älykkäitä automaatioteknologioita, kuten liiketoimintaprosessien hallintaa, ohjelmistorobotiikkaa, keskusteleva tekoälyä, älykästä asiakirjojen käsittelyä sekä muita kognitiivisia teknologioita.

Yksi digityöntekijä kykenee hoitamaan yhtä tai useampaa prosessia tai tehtävää. Digityöntekijä voidaan lisäksi kouluttaa priorisoimaan valikoituja tehtäviä, käsittelemään poikkeuksia sekä oppimaan tekemällä. Digityöntekijät toimitetaan pilvipalveluna sekä osa teknologioista on saatavilla myös asiakkaan ympäristöön asennettuina.

Liiketoimintaprosessien automatisointi tai Automation Fabric on systemaattinen, yritystason lähestymistapa automatisointiin, jossa digityöntekijät ja ihmiset on integroitu toimimaan yhdessä yhtenäisessä järjestelmässä. Automation fabric mahdollistaa prosessien orkestroinnin, tehtävien automaattisen käsittelyn sekä digityöntekijöiden ja ihmisten tekemän työn koordinoinnin.

Liiketoimintaprosessien automatisoinnilla on paljon hyötyjä

Liiketoimintaprosessien automatisointi tuo organisaatioille paljon hyötyjä:

  • digitalisaation nopeutuminen
  • kohonnut tuottavuus
  • parantunut asiakaskokemus
  • virheettömyys toimituksissa
business

Samanaikaisesti automatisoinnilla voidaan tuoda innovaatioita vanhoihin prosesseihin. Liiketoimintaprosessien erityispiirteet vaativat eri teknologioiden hyödyntämistä, jolloin kokonaisuus saadaan toimimaan yhdessä tuoden parhaat hyödyt automatisoinnista.

Digityöntekijät mullistavat työpaikkoja ja työn tekemistä. Digitaalisen työvoiman käyttöönotto on nopeaa ja kustannustehokasta, olemassa oleviin tietojärjestelmiin ei tarvita muutoksia. Transformaatio edistää täydellistä ja tasalaatuista työtä vähentäen ihmisten tekemiä virheitä.

Automaatiopotentiaalin avaaminen eri teknologioilla

Digityöntekijät on perinteisesti rakennettu ohjelmistorobotiikalla, RPA:lla, jolloin ne kykenevät hoitamaan täydellisesti sääntöpohjaisia tietotyön rutiinitehtäviä. Kun tähän yhdistyy liiketoimintaprosessien hallinnan, älykkään asiakirjojen käsittelyn, keskustelevan tekoälyn ja muiden tekoälyteknologioiden tuomat kyvykkyydet, digityöntekijät pystyvät automatisoimaan yhä monimutkaisempia tehtäviä ja oppimaan tekemästään. Tuloksena yhä useamman ihmisen työaikaa vapautuu rutiinitehtävistä strategiseen, arvoa tuottavaan työhön.

Älykkäät digityöntekijämme tuntevat ja ymmärtävät:

unstructured

Strukturoimatonta dataa

Esim. tekstin, kuvien ja videoiden muodossa

structured

Strukturoitua dataa

Taulukkodataa. Esim. tilinpäätösten, sensorilähteiden muodossa

Ne voivat myös keskustella ihmisten kanssa luonnollisilla kielillä.

Olemme rakentaneet nämä kyvykkyydet käyttämällä parhaita tekoälyteknologioita, kuten NLP, konenäkö, syväoppiminen ja koneoppiminen tekemällä yhteistyötä innovatiivisten yritysten, kuten Boost.ai, SS&C Blue Prism®, Microsoft, UiPath, Robocorp ja Flowable, kanssa.