Älykkään Automaation Ratkaisut
Asiakaspalvelussa

Asiakaspalvelulle tehoa älykkäästä automaatiosta

Organisaatiot eri toimialoilla ovat omaksuneet älykkään automaation osana digitaalista muutostrategiaansa tavoitteinaan tulla tehokkaammiksi, parantaa asiakaskokemusta ja -palvelua sekä lisätä tuloja. Palveluorientoituneet yhtiöt, kuten vähittäiskaupat, taloushallinnon palvelu-, konsultointi- sekä hotelli- ja majoitusalan yhtiöt ovat parantaneet asiakastyytyväisyyttään, paikanneet työvoimapulaa sekä nopeuttaneet ja tehostaneet toimintojansa ohjelmistorobotiikan avulla.

Digital Workforce on tehnyt yhteistyötä useiden palveluorientoituneiden yhtiöiden kanssa auttaen säästämään aikaa ja rahaa, takaamaan virheetöntä toimitusta ja parantamaan liiketoimintaprosesseja. Asiakkaat hyötyvät, kun asiakaspalvelijat ovat saavutettavissa ja kyvykkäitä vastaamaan kyselyihin. Vaikeasti integroitavien järjestelmien muokkaaminen ja toistuvien työtehtävien vähentäminen on mahdollista!

AMA Webinar

Ask Me Anything
about Customer Service Automation

Case study
TMH-Primary-Logo-2014-CMYK

Empowering agile customer service with RPA - Case Toyota Material Handling

Toyota Material Handling Norway AS (TMHNO), a leading supplier of material handling equipment, uses Robotic Process Automation to improve customer experience and build competitive edge.

Heatmap for Customer Service processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Channel specific communication Back Office (2nd line) Other
Phone Routine request fullfilment Invoicing queries
Chat Problem solving Claim handling
Email Routing to 3rd level teams Product/Service specific process
Portal
Apps

Prosessiesimerkkejä

data-cleaning

Verkkoliittymien yhdistäminen legacy-järjestelmiin

RPA:lla voidaan tehokkaasti kopioida tietoa asiakassähköposteista ja nettiilomakkeista.

Lue lisää

Tiimin sähköpostilaatikko voi vastata automaattisesti valikoiden ERP tai CRM-järjestelmistä ja lajitellen asiakastiedustelut.

routine-requests

Sähköpostien automatisointi

Isojen asiakaspalvelukeskuksien etulinjassa on henkilöstöä, joka käsittelee sisään tulevia sähköpostikyselyitä ja varmistaa, että kyselyt ohjautuvat oikeille tiimeille.

Lue lisää

Älykkäällä prosessiautomaatiolla voidaan vapauttaa tiimin työaikaa arvoa tuottavampiin tehtäviin.

procurement

Asiakastilausten palautus

Toimittajat saattavat käyttää järjestelmiä tai ekstranet-portaaleja, jotka edellyttävät asiakaspalvelulta tietojen täyttämistä.

Lue lisää

Datan hakeminen portaalista tai sen syöttäminen toiminnanohjausjärjestelmään saattaa olla aikaavievää ja virhealtista. RPA:lla voidaan automatisoida tätä hankintalomakkeiden leikkaa-liimaa työtä ja yksinkertaistaa prosesseja isoille yhtiöille ja toimittajille.

Public-Financial Management and the Audit Trail

Massa-aktivointien automatisointi

Massamarkkinointikampanjat saattavat saada aikaan asiakastulvan ja tukkia asiakaspalvelun, mikäli uusien asiakkaiden perustamisprosessia ei ole automatisoitu.

Lue lisää

Digityöntekijät voivat käsitellä rutiinipyyntöjä palvelun aktivoimiseksi, kunnes uusien asiakkaiden perustamisprosessi on täysin automatisoitu tai tasapainottaen työkuormaa transformaation aikana.

workforce-planning

Työvoiman suunnittelu

Monet yhtiöt käyttävät robotiikkaa työvoimasuunnittelussa.

Lue lisää

Resurssien tasapainottaminen ja kysyntä perustuvat usein yksinkertaisiin sääntöihin, ennustamiseen ja agenttien laatuun. Automaatiolla voidaan luoda tiiminvetäjälle suunnitelma tarkistettavaksi ja viimeisteltäväksi.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Kysyntäpiikkien hallinta

Etulinjan asiakaspalvelutiimin resursointi voi olla haastavaa johtuen kausivaihteluista ja kovan kysynnän piikeistä.

Lue lisää

Automaatiolla voidaan taklata piikkejä ja tuoda joustavuutta resursointisuunnitteluun ja osa-aikaisen työvoiman saatavuuteen.