Strategia ja tavoitteet

Digital Workforcen strategia

Digital Workforce lanseerasi keväällä 2022 strategisen Outsmart-liiketoiminnan, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan asiakkaiden keskeisten liiketoimintaprosessien kehittämiseen ja automatisointiin. Digital Workforce on rakentanut Outsmartin ympärille palvelukokonaisuuden, joka pitää sisällään esiselvityksen, yksityiskohtaisen selvityksen liiketoiminnan ja liiketoimintaprosessin kehitysmahdollisuuksista, ratkaisun toteuttamisen sekä ylläpitopalvelun ja tulosten vahvistamisen. Toteutettavat ratkaisut perustuvat pilvipalveluna toimitettavaan edistykselliseen teknologia- alustaan.

 

Kokonaisvaltaisen liiketoimintaprosessien kehittämisen ja automatisoinnin markkinat kasvavat voimakkaasti ja ovat IT-alan nopeimmin kasvava segmentti. Markkinoilla on vielä paljon hyötypotentiaalia ulosmittaamatta. Digital Workforcen perinteinen RPA-liiketoiminta on tärkeä tekijä tässä, samoin kuin muut Outsmart-palveluvalikoiman osat.

 

Yhtiö keskittyy kannattavaan kasvuun, ja vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon alussa toteutetut tehostamistoimet paransivat kannattavuutta merkittävästi.

 

Yhtiön strategiset maantieteelliset päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat sekä Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Terveydenhuolto on yksi strategisista painopistealoista.

Päivitetty; 28.02.2023