Strategia ja tavoitteet

Strategian päivitys

Yhtiön päivitettynä visiona ja strategisena tavoitteena on rakentaa liiketoiminnan kokonaisvaltainen automaatioalusta, jonka voi ottaa käyttöön itsepalveluna, ja joka laajentaa yhtiön kohdeasiakaskuntaa kattamaan aiempaa paremmin myös 1 000 – 10 000 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Alusta mahdollistaa markkinaosuuden kasvattamisen nykyisillä markkinoilla sekä kasvun kiihdyttämisen uusilla markkina-alueilla, joilla yhtiöllä on vähän tai ei ollenkaan kilpailua.

Strategiamuutoksen taustalla on muutokset markkinassa.

Ensinnäkin,

liiketoimintamahdollisuudet automaatiomarkkinoilla kasvavat merkittävästi, koska digitalisaatio liittyy kaikkeen tehtävään työhön tulevaisuudessa. Tutkimusyhtiö Forresterin mukaan robotiikka ja automaatio tulevat muuttamaan täysin jopa 80% nykyisistä työtehtävistä vuoteen 2030 mennessä.1  McKinsey toteaa, että jopa 50% nykyisistä työtehtävistä voisi tulla automatisoiduksi vuoteen 2025 mennessä.2 Covid-19-pandemia on vauhdittanut yritysten automaatiopanostuksia, ja Forrester ennustaa pelkästään ohjelmistorobotiikan sekä siihen liittyvien palveluiden muodostavan 22 miljardin dollarin markkinan vuoteen 2025 mennessä.3

50%

nykyisistä työtehtävistä voisi tulla automatisoiduksi vuoteen 2025 mennessä.2

80%
nykyisistä työtehtävistä tulee muuttumaan täysin robotiikan ja automaation toimesta vuoteen 2030 mennessä. 1

Toiseksi,

yritysten tavoittelemat automaatiohyödyt ovat murroksessa ja kustannussäästöjen sekä työn tuottavuuden ohitse tärkeimmiksi tavoitteiksi ovat nousseet digitalisaation kiihdyttäminen, liikevaihdon kasvattaminen, asiakaskokemuksen ja kilpailukyvyn parantaminen. Forrester toteaakin, että markkina on muuttumassa yksittäisten teknologioiden mahdollistamista tehtävien automatisoinneista, kokonaisvaltaisten liiketoimintaprosessien niin sanotuksi automation fabric -markkinaksi. Forresterin mukaan tällaista kokonaisvaltaista tarjontaa ei tällä hetkellä ole saatavilla markkinoilla.4 Digital Workforce tuo markkinoille ensimmäisen kaupallisen alustan vastaamaan tähän tarpeeseen.

Lisäksi,

tunnistamme uuden kasvumahdollisuuden 1 000-10 000 henkilöä työllistävien keskisuurten yritysten markkinassa Yhdysvalloissa, missä asiakasmäärät ovat kymmenkertaiset nykyasiakaskuntaan verrattuna ja asiakkaat etsivät helposti käyttöön otettavia, pilvipohjaisia palveluita älykkään automaatioon käyttöönottoon.3 

Toimitusjohtaja Mika Vainio-Mattila:

”Nyt päivitetyssä strategiassa korostuu liiketoimintamallin muutos asiantuntijapainotteisista palveluista alustapohjaiseen malliin. Tuomme palvelutarjontamme ytimeen itsepalveluun perustuvan Digital Workforce Outsmart -alustan, johon rakennamme merkittäviä lisäkyvykkyyksiä prosessien automatisoimiseksi. Keskeistä on esimerkiksi ihmisten ja ohjelmistorobottien saumattoman yhteistyön varmistaminen.  Tätä tukee aloittamamme yhteistyö sveitsiläisen ohjelmistoyhtiön Flowable AG:n kanssa, jonka teknologian avulla pystymme hallinnoimaan kaikkia alustassa olevia teknologioita palveluna. Moniteknologia-alustaa kehitetään yhdessä asiakkaidemme kanssa pilottihankkeina.  Outsmart Platformin teknologiat ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistavat palvelut toimitetaan tietoturvallisena pilvipalveluna käytön mukaan (pay-as-you-go) hinnoiteltuna. Tämä mahdollistaa asiakaslupauksemme: Outsmart your competition."

Tavoitteet

Kasvu

Digital Workforcen tavoite on 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihdon vuotuisesta kasvusta noin 30 miljoonaa euroa odotetaan tulevan Pohjoismaista ja 50 miljoonaa euroa Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta.

Kannattavuus

Digital Workforcen tavoite on selvästi positiivinen oikaistu käyttökate-%vuoden 2026 loppuun mennessä. Pidemmällä aikavälillä yhtiö tavoittelee yli 20 prosentin oikaistua käyttökate- %:ia, mutta kaudella 2021–2026 yhtiö priorisoi kasvuun investoimista kannattavuuden sijaan. Investointien uusiin myynti- ja toimitusresursseihin kasvun kiihdyttämiseksi etenkin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa odotetaan vaikuttavan Digital Workforcen kannattavuuteen väliaikaisesti negatiivisesti, sillä kuluja kyseisillä markkina-alueilla joudutaan lisäämään ennen markkina-alueilta saatavan liikevaihdon kasvua. Digital Workforce kuitenkin arvioi saavuttavansa kannattavuuteen liittyvät tavoitteensa, sillä yhtiö odottaa liiketoiminnan kannattavuuden paranevan merkittävästi liikevaihdon ja erityisesti jatkuvaveloitteisista palveluista saatavan liikevaihdon osuuden noustessa.

1 The Future Of Work Starts Now, Forrester 08/2021
2 McKinsey: Effects of technology trends in 2050
3 The RPA Market Will Grow To $22 Billion By 2025, Forrester 02/2022
4 Automation Is The New Fabric For Digital Business, Forrester 06/2021
5 Oikaistu käyttökate (EBITDA) lasketaan oikaisemalla käyttökatetta sellaisten tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavien olennaisien erien osalta, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi yritysostojen kulut, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut ja muut olennaiset satunnaiset kulut.

Päivitetty; 06.04.2022