Älykäs Automaatio
Sosiaali- ja Terveydenhuollossa

Kognitiiviset automaatioratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on suuri potentiaali automatisoinnille niin hallinnollissa kuin kliinisissä prosesseissa. Tärkeimmät syyt robotiikkainvestointeihin ovat työajan vapauttaminen merkitykselliseen työhön sekä potilasturvallisuuden ja toiminnan laadun parantaminen. Digital Workforce on Pohjoismaiden johtava älykkään automaation toimittaja sosiaali- ja terveydenhuollossa – olemme automatisoineet yli 150 prosessia asiakkaillemme. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon erikoistuneessa tiimissämme on syvä osaaminen lääketieteestä, lean prosessikehityksestä, robotiikasta ja AI:sta. Digital Workforcella on lisäksi CE-sertifiointi, joka mahdollistaa kliinisten prosessien automatisoinnin.

Automaatiolla voidaan käsitellä lähetteitä, ajanvarauksia, laboratorio-, radiologia- ja patologiavastauksia sekä luoda tutkimuspyyntöjä. Lisäksi raportoinnissa, laadun varmistuksessa, HR:ssa, taloushallinnossa ja IT:ssä on paljon automatisoinnille soveltuvia prosesseja. Potilastietojärjestelmämuutokset sekä potilas- ja väestötason riski-ja resurssianalyysit soveltuvat niin ikään erinomaisesti RPA:lle.

E-book

Intelligent Automation in Healthcare

5 Client Success Stories of Innovative Healthcare Facilities and Hospitals, who have streamlined their way of working by augmenting their existing human workforce with digital workers.

RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Heatmap for Health and Social Care processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Clinical - Referrals, Bookings Clinical - Lab/Path/Rad data handling Clinical - Intelligent, Care path and other Administrative - HR, IT Administrative - Finance, Logistics Data & Risk analysis reporting, Research
Referrals classification, transferring to the right unit Classification of labpratory/ pathology/ radiology results Intelligent OCR and NLP patient questionnaire handling Substitute employee need estimating and ordering Making service vouchers and commitments for expenditure Data transfer to quality register from EMR
Intelligent referrals classification, transferring to the right doctor Handling the normal results, making the EMR notes, sending the patient an SMS/ e-letterTES Intelligent NLP structurising of prescription data Rota planning automation Social care financial assis-tance application handling Official reporting e.g. waiting times
Structurised referrals handling – decisions on admission to care and urgency Following the arrival of results, transferring to the doctor in charge Care path – questionnaire, lab request form, visit booking, patient information On/ off- boarding automations Sales and purchase invoice checking Risk-/resource analysis on population level
Making bookings for consultations and operations Creating routine lab/radiology request forms Services management when patient is transferred btw home and hospital Log analysis and reporting, misuse identification Delivery order handling Analyzing EMR notes, identifying patients with a specified risk
Checking and handling free consultation times Checking the results handling Transferring patient questionnaire data directly to EMR Data transfers between it- systems Alignment of orders, purchase invoices and deliveries Research data collecting and analysing

Prosessiesimerkit

social-EHR Notes and Lab results

Normaalien laboratoriotulosten käsittely ja sairaskertomusmerkintöjen tekeminen

Robotti voi luokitella laboratoriotuloksia, ja jos tulokset ovat normaaleja tehdä sairaskertomusmerkinnät sekä lähettää asiakkaalle tiedon tekstiviestinä tai e-kirjeenä.

Lue lisää

Digital Workforce on automatisoinut mm. sukupuolitautitestituloksien käsittelyä suuressa pohjoismaisessa terveydenhuollon yksikössä. Testituloksista 95 % ovat normaaleja, ja automaation avulla lääkärin käsiteltäväksi jää vain jäljelle jäävä 5 %:n osuus. Kehitämme parhaillaan useita ratkaisuja laboratoriotulosten, patologian ja radiologian tulosten käsittelyyn. Myös potilaiden pitkäaikaisseurannan automatisointi on identifioitu automatisaatiokohde. Esimerkiksi kroonista sairautta, kuten MS-tautia sairastavan potilaan normaalien laboratoriovastausten käsittely, laboratoriolähetteiden luominen, kontrolliajanvarausten tekeminen ja potilaan informointi voidaan automatisoida robotiikalla.

social-automating-thecarepath - public-formprocessing

Hoitopolun automatisointi

Hoitopolun end-to-end automaatio alkaa siitä, kun henkilö täyttää digitaalisen oirekyselylomakkeen.

Lue lisää

Digityöntekijät siirtävät tiedot potilastietojärjestelmään, luokittelevat sen ja luovat personoidun laboratoriopyyntölomakkeen ja tiedottavat asiakasta.

Laboratoriotestin jälkeen robotti luokittelee tulokset ja jos tulos on normaali,robotti kirjoittaa sairaskertomusmerkinnät ja informoi potilasta. Jos tulos ei ole normaali, robotti varaa ajan lääkärille.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Kotihoidon palvelun henkilöresursointi

Robotti voi automaattisesti laskea lisähenkilöstön tarpeen ja lähettää tilauksen henkilöstövuokrausyhtiölle.

Lue lisää

Yli 270 000 asukkaan Espoon kaupungin kotisairaanhoidossa robottimme laskee, kuinka monta potilasta on hoidossa, kuinka monta työntekijää on töissä eikä lomalla tai poissaolevana sekä tilaa tilapäistä työvoimaa henkilöstövuokrausyritykseltä. Automaatio on laajentumassa yhdeltä alueelta koko kaupungin kattavaksi, ja se säästää useita henkilötyövuosia.

social-referrals-services-customermasterdata

Lähetteiden käsittely

Robottimme ovat apuna lähetteiden ohjaamisessa oikealle klinikalle sekä lääkärille suurissa sairaanhoidon ja terveydenhuollon yksiköissä.

Lue lisää

Tekoälypohjainen koneoppiminen auttaa luokittelua. Jos lähete sisältää strukturoitua tietoa, kuten kaihileikkauksessa, myös lääkärin suorittama lähetteen käsittelypäätös voidaan automatisoida robotiikalla, huomioiden hoitoonpääsykriteerit ja kiireellisyys.

Automaatiosäännöt luodaan yhdessä lääkäreiden kanssa. Digityöntekijämme käsittelevät tälläkin hetkellä lähetteitä suurissa yliopistoklinikoissa.

social-ERDoctors and rediology reports

Ensiavun radiologian vastausten ohjaaminen

Potilasturvallisuus vaarantuu, mikäli potilastietojärjestelmä ei ohjaa radiologianvastauksia oikein työvuorossa olevalle ensiavun lääkärille tai vastausten käsittelyn seuranta puuttuu.

Lue lisää

Robottimme automatisoivat radiologian vastausten käsittelyä sekä ilmoituksia vuorossa olevalle lääkärille sekä seuraavat jatkotoimenpiteitä.

Tämä parantaa potilasturvallisuutta. Patologia- ja laboratoriotuloksissa on vastaavaa potentiaalia automatisoinnille.

social-parental-allowance

Vanhempainrahahakemuksen käsittely

Digital Workforce on automatisoinut vanhempainrahahakemusten käsittelyä.

Lue lisää

Tämä on end-to-end automaatio sosiaalialan prosessista, jossa robotit tekevät sääntöpohjaisen päätöksen vanhempainrahan myöntämisestä.

Sosiaalietuuksien käsittelyssä on suuri potentiaali automatisoinnille, sillä päätöksenteko on pääosin sääntöihin perustuvaa.

Tekoälypohjainen optinen kuvan tunnistus yhdistettynä RPA:han mahdollistaa myös esimerkiksi matkapuhelimella lähetettyjen kuvapohjaisten liitteiden lukemisen.