Tunnusluvut

Keskeisiä tunnuslukuja

1000 EUR1-12/20221-12/2021 1-12/2020 1-12/20191-12/2018
Liikevaihto 25 47022 362  19 095  17 16211 731
Liikevaihdon muutos % 13,9%17,1% 11,3% 46,3%-
Asiantuntijapalveluiden liikevaihto 10 47810 703  10 085  11 0408 248
Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto 14 99211 659  9 010  6 1223 483
Jatkuvan laskutuksen osuus liikevaihdosta 58,9%52,1% 47,2% 35,7%29,7%
Myyntikate 9 2947 926  6 216   5 3752 606
Myyntikateprosentti 36,5%35,4% 32,6% 31,3%22,2%
Käyttökate (EBITDA) (1 785)(956) (406) (900)(2 250)
Käyttökate -% (EBITDA) -7,0%-4,3% -2,1% -5,2%-19,2%
Oikaistu käyttökate (EBITDA adj) (874)(585) (406) (900)(2 250)
Oikaistu käyttökate -% (EBITDA adj) -3,4%-2,6% -2,1% -5,2%-19,2%
Liikevoitto (EBIT) (2 608)(1 219) (600) (1 087)(2 390)
Liikevoitto -% (EBIT) -10,2%-5,5% -3,1% -6,3%-20,4%
Tilikauden tulos (3 009)(3 578) (906) (1 191)(2 575)
Osakekohtainen tulos (EPS) (0,27)(0,6) (1,8) (2,4)(5,5)
Investoinnit (1 166)(37) (464) (616)(59)
Operatiivinen kassavirta (2 043)(1 310) (394) (685)(2 098)
Nettovelka (15 624)(18 283) 575  (70)(859)
Omavaraisuusaste % 55,3%69,0% -6,5% 2,8%20,5%
-145,4%-213,4%
Työntekijöiden lukumäärä keskimäärin 193191  200  197145

Tunnuslukujen_maaritelmat

Päivitetty; 28.02.2023