Liiketoiminta­prosessien hallinta (BPM)

Liiketoiminnan työnkulkujen mullistaminen

Mitä tarkoittaa liiketoiminta­prosessien hallinta?

Liiketoimintaprosessien johtaminen on lähestymistapa, jossa keskitytään liiketoimintaprosessien koko elinkaaren suunnitteluun, valvontaan, toteutukseen ja hallintaan liiketoimintojen optimoimiseksi ja tehostamiseksi. BPM-strategian avulla yritykset voivat parantaa tehokkuutta, ketteryyttä ja hankkia kilpailuetua.

BPM automatisoi monimutkaisia liiketoimintaprosesseja rakentamalla dynaamisen teknologiaympäristön tietotyön arvoon perustuen. BPM-työkalut voivat orkestroida liiketoimintaprosesseja ja automatisoida niihin liittyviä tehtäviä. BPM-työkalut soveltuvat monimutkaisiin, orkestroitaviin liiketoimintaprosesseihin, jotka ulottuvat eri organisaatioyksiköihin ja ekosysteemeihin.

Miksi BPM on kriittinen nykypäivän yrityksille?

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä organisaatioiden on kehityttävä pysyäkseen merkityksellisinä. BPM tarjoaa jäsennellyn lähestymistavan hallita ja parantaa yrityksen ydin- ja kokonaisprosesseja, jotka tyypillisesti kulkevat eri toimintojen ja tietojärjestelmien kautta. Näin varmistetaan:

Suurempi tehokkuus:

Prosessien virtaviivaistaminen nopeuttaa läpimenoaikoja ja vähentää hävikkiä.

Parempi joustavuus:

Ketterät prosessit mukautuvat muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin.

Korkeampi vaatimusten­mukaisuus:

BPM-ratkaisuilla varmistetaan, että jokainen prosessi on alan säännösten mukainen ja siitä on kirjausketju.

Parempi asiakaskokemus:

Tehokkaiden prosessien avulla yritykset voivat tarjota parempia palveluja ja asiakastyytyväisyyttä.

BPM ja digitaalinen transformaatio

Digitaalinen muutos on nykyaikaisen liiketoiminnan innovoinnin ytimessä.

business process management

BPM:llä on keskeinen rooli tässä muutoksessa:

i05

Manuaalisten prosessien automatisointi:

Automaatioteknologioiden ja -työkalujen integrointi manuaalisten rutiinitehtävien poistamiseksi.

ia02

Siiloutuneiden järjestelmien ja liiketoimintayksiköiden yhdistäminen:

Luodaan yhteinen digitaalinen ekosysteemi.

ia01

Tietoon perustuvien reaaliaikaisten oivallusten tarjoaminen:

Prosessianalytiikan käyttäminen tietoon perustuvan päätöksenteon ohjaamiseen.

Liiketoiminta­prosessien hallinnan käyttötapaukset
wi01
Toimitusketjun hallinta:

BPM voi tehostaa hankintaprosessia, seurata lähetyksiä reaaliajassa ja varmistaa oikea-aikaiset toimitukset.

wi03
Henkilöstöhallinto:

Automatisoi rekrytointi-, työhönotto- ja suorituksen arvioinnin prosessit.

wi02
Taloushallinto ja kirjanpito:

BPM-ratkaisuilla voidaan hallita laskuja, palkanlaskentaa ja budjetointia tehokkaammin.

wi04
Asiakassuhteiden hallinta:

Paranna vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa automatisoimalla palaute-, tuki- ja palveluprosesseja.

p-logo-01

BPM teknologiat

Oikean BPM-teknologiaan valinta on ratkaisevan tärkeää. Flowable on yksi alan johtavista teknologioista:

os002

Flowable on huippuluokan Business Process Management (BPM) ja Case Management -alusta, jonka avulla yritykset voivat nopeasti määritellä, automatisoida ja mukauttaa monimutkaisia liiketoimintaprosesseja ja päätöksenteon työnkulkuja. Flowable sisältää vankat toiminnallisuudet ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän sekä helpottaa saumatonta yhteistyötä eri liiketoimintojen välillä. Flowable sisältää kehittyneitä ominaisuuksia, ja se pystyy käsittelemään tehokkaasti tapauksia, prosesseja, päätöksiä ja lomakkeita. Flowable on korvaamaton voimavara organisaatioille, jotka pyrkivät toiminnan tehokkuuteen ja ketteryyteen digitaaliaikana. Lisätietoja Flowablesta

Uudista toimintojasi
BPM:n avulla!

BPM:n käyttöönotto vie yrityksesi uusiin ulottuvuuksiin. Opastamme sinut muutoksen läpi. Ota yhteyttä BPM-asiantuntijoihimme jo tänään!