Markkinakasvu

Tutkimusorganisaatio Forrester arvioi kansainvälisen ohjelmistorobotiikan globaalin palvelumarkkinan kooksi 5,8 miljardia dollaria vuonna 2019, 9,5 miljardia dollaria vuonna 2021 ja 12,0 miljardia dollaria vuonna 2023.1 Arvioidun markkinan ennustettu kasvu vastaa noin 20 prosentin vuosittaista kasvuvauhtia.

1Forrester’s Q2 2019 Global Robotic Process Automation Services Forrester WaveTM Online Survey

Digital Workforcen pääasialliset markkinat nyt ja lähitulevaisuudessa ovat Pohjoismaat, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja saksankielinen Eurooppa. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan kyseisten alueiden markkinapotentiaali vaihtelee etenkin älykkään automaation käyttöönottoasteen ja markkinoiden ominaisuuksien perusteella. Yhtiön johto näkee keskeisimmän toimintamarkkinan Pohjoismaat houkuttelevana korkean digitalisaatioasteen vuoksi, mitä kuvaa esimerkiksi pilvipalveluiden korkea käyttöönottoaste2.

 

Kiinnostavimmat kasvumarkkinat Digital Workforcen johdon näkemyksen mukaan ovat Yhdysvallat ja Iso-Britannia, joissa johdon mukaan älykkään automaation käyttöönottoasteet ovat Pohjoismaita jäljessä, mutta markkinat ja organisaatiot suuria ja digitalisaatio- ja pilvipalveluiden käyttöönottoasteet korkeita. 

 

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan saksankielisessä Euroopassa suhtaudutaan konservatiivisesti pilvipalveluihin, mutta samalla potentiaali on suuri, koska markkina on iso ja älykkään automaation käyttöaste on alhainen.

2EY Nordic IT Cloud Survey (2020)

Kasvuajurit

Digital Workforcen johdon käsityksen mukaan kansainvälisen ohjelmistorobotiikan markkinan kasvua ajavat ohjelmistorobotiikan käyttöönoton merkittävät ja mitattavat hyödyt. 
Kasvuajurit