Markkinakasvu

Forrester ennustaa pelkästään ohjelmistorobotiikan sekä siihen liittyvien palveluiden muodostavan 22 miljardin dollarin markkinan vuoteen 2025 mennessä.1"

Tutkimusyhtiö Forresterin mukaan robotiikka ja automaatio tulevat muuttamaan täysin jopa 80 % nykyisistä työtehtävistä vuoteen 2030 mennessä.2"

1The RPA Market Will Grow To $22 Billion By 2025, Forrester 02/2022 
2The Future Of Work Starts Now, Forrester 08/2021

Digital Workforcen pääasialliset markkinat nyt ja lähitulevaisuudessa ovat Pohjoismaat, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja saksankielinen Eurooppa. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan kyseisten alueiden markkinapotentiaali vaihtelee etenkin älykkään automaation käyttöönottoasteen ja markkinoiden ominaisuuksien perusteella. Yhtiön johto näkee keskeisimmän toimintamarkkinan Pohjoismaat houkuttelevana korkean digitalisaatioasteen vuoksi, mitä kuvaa esimerkiksi pilvipalveluiden korkea käyttöönottoaste2.

 

Kiinnostavimmat kasvumarkkinat Digital Workforcen johdon näkemyksen mukaan ovat Yhdysvallat ja Iso-Britannia, joissa johdon mukaan älykkään automaation käyttöönottoasteet ovat Pohjoismaita jäljessä, mutta markkinat ja organisaatiot suuria ja digitalisaatio- ja pilvipalveluiden käyttöönottoasteet korkeita. 

 

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan saksankielisessä Euroopassa suhtaudutaan konservatiivisesti pilvipalveluihin, mutta samalla potentiaali on suuri, koska markkina on iso ja älykkään automaation käyttöaste on alhainen.

2EY Nordic IT Cloud Survey (2020)

Kasvuajurit

Digital Workforcen johdon käsityksen mukaan kansainvälisen ohjelmistorobotiikan markkinan kasvua ajavat ohjelmistorobotiikan käyttöönoton merkittävät ja mitattavat hyödyt. 
Kasvuajurit