Hallinnointi

Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

 

Digital Workforce noudattaa hallintonsa järjestämisessä Osakeyhtiölakia ja First Northin sääntöjä. Digital Workforce ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, mutta pyrkii kuitenkin omassa toiminnassaan hallinnointikoodin mukaisiin toimintatapoihin yhtiön kokoon sovitettuna. Lisäksi Digital Workforcen toimintaa säännellään yhtiöjärjestyksessä.