Outsmart_logo_duotone_nega_RGB

Outsmart-palvelut

#1 Kokonaisvaltainen liiketoimintaprosessien automaatioalusta ja hallinnoitu palvelu

Managed Services

Outsmart sykkii
työnkulkujen ytimessä

ja pumppaa tietoja ympäri koko organisaatioon tukien ihmisten ja digityöntekijöiden toimintaa.

Parempaa automaatiota ja reaaliaikaista näkyvyyttä

business process management

Lisääntynyt ja merkittävä liiketoiminta-arvo

Low-code- automaatiokyvykkyyksien (BPM, RPA, IDP) maksimaalinen hyödyntäminen.

Outsmart tekee automaatiosta keskeisen osan liiketoimintastrategiaasi.

Tarjoamme kilpailukykyä parantavia moniteknologisia liiketoimintaprosessien automatisointiratkaisuja pilvestä, ja ne ovat käytettävissäsi 24/7 ennakoivan ylläpidon tukemina, mikä nostaa automaation kokonaislaatua.

Työn tekeminen perinteisissä toiminnallisissa siiloissa on tehoton tapa parantaa kriittisiä ja eri funktioiden läpi kulkevia prosesseja. Liiketoimintaprosessien hallinta (BPM) auttaa ratkaisemaan tämän haasteen tarjoamalla täydellisen hallinnan ja näkyvyyden monimutkaisiin, pitkäkestoisiin prosesseihin ja toimintatapoihin. BPM organisoi ihmisen ja järjestelmien toiminnot, jotka olivat aiemmin irrallaan toisistaan eri puolilla organisaatiota, saumattomiksi työnkuluiksi. Juuri tätä varten Outsmart on suunniteltu!

Samaan aikaan monet organisaatiot ovat investoineet RPA:han ja kohtaavat nyt haasteita, kuten poikkeustenhallinta, käyttämättömät lisenssit, teknologiatoimittajien riippuvuus, huonosti toimivat botit tai skaalauksen vaikeudet. Outsmartin kaupallinen innovaatio tarjoaa apua näihin haasteisiin.

cloud-sync

24/7 pilvipalvelu:

Pumppaa tietoja saumattomasti ja tukee sekä ihmisiä että digityöntekijöitä.

set01

Murra siilot BPM:llä

Outsmartilla siirryt irrallisista tehtävistä saumattomiin työnkulkuihin.

Outsmart_logo_duotone_nega_RGB

on johtava moniteknologinen liiketoimintaprosessien automatisointialusta ja Digital Workforcen hallinnoima palvelu.

Maksa arvosta, joka perustuu kulutukseen. Ei pitkäaikaisia sitoumuksia.

Palvelu koostuu seuraavista osista:

is-001
ia01

Tuotantokapasiteetti

Moniteknologinen alusta, jolla on kyky toteuttaa matalan koodin automaatioita (RPA, IDP, BPM). Toimitamme pilvipalvelustamme tarvittavan BPM-, RPA- ja tekoälykapasiteetin prosessien suorittamiseen liiketoimintasi vaatimusten mukaisella tavalla.

M01

Prosessin ylläpito

Ylläpito toimitetaan räätälöidyn palvelutasosopimuksen (SLA) mukaisesti kaikille palveluun lisätyille automatisoiduille prosesseillesi. Jos jokin prosessi kaatuu tai keskeytyy, tiimimme saa hälytyksen ja ratkaisee ongelman. Valvomme kaikkia prosessejasi 24/7 Run Management -palvelustamme.

wi04

Laadunhallinta

Varmistamme, että tuotantoympäristö on luotettava ja laadukas vastaten alan parhaita käytäntöjä. Kaikki palveluun lisätyt prosessit käyvät läpi laadun hyväksymismenettelymme, jolla varmistetaan, että ratkaisusi on ylläpidettävissä ja toimii tuotannossa moitteetta.

i08

Hallinnointi

Prosessien suorituskyvyn, orkestroinnin ja prosessien SLA:iden näkyvyys ja hallinta. Pääset käyttämään kaikkia työkaluja prosessien suorituskyvyn seurantaan käyttäjäystävällisen käyttöliittymän kautta.

Palvelutasot & hinnoittelu

Hanki joustavuutta, jota tarvitset liiketoimintaprosessien automatisointialustan perustamiseen ja hallintaan.

Outsmart_logo_duotone_RGB

Go

Aloitustason palvelu, jolla pääset alkuun Business Automationin parissa.

Outsmart_logo_duotone_RGB

Scale

Managed Service Business Automation -alustapalvelu in-house tarpeisiin.

Outsmart_logo_duotone_RGB

Enterprise

Avaimet käteen -ratkaisu offshore-liiketoiminnan automatisointiin.

Tunnistatteko nämä ongelmat?

is01

Läpinäkyvyyden puute

Ei läpinäkyvyyttä kokonaisprosessiin?

is02

Ad-hoc-pyyntöjen käsittely

Ad hoc -pyynnöt haasteellisia ja aikaavieviä (lisätarkistukset tai esim. RPA-poikkeukset)?

is03

Standardointihaasteet

Suuret vaihtelut ja standardoimattomat prosessit, joissa on vaikea varmistaa, että työt suoritetaan oikeassa järjestyksessä?

is04

Näkymän puute

Miten saan luotettavan näkymän sisäisten prosessien pullonkauloihin koko arvovirrassa?

is05

Haasteet vaatimustenmukaisuudessa

Puutteellinen valvonta, strukturoimattomuus ja heikko läpinäkyvyys aiheuttavat ongelmia sääntöjen noudattamiseen; päätöksenteon syyt eivät käy ilmi kirjausketjusta.

is06

Hajanaiset parannukset

Hajanaiset ja osittaiset parannusaloitteet?

is07

Automaation laatustaso

Miten voin parantaa automaation laatua - riippumatta siitä, onko se rakennettu itse vai kumppanin toimesta?

is08

Jatkuvan toiminnan varmistaminen

Miten voin taata 24/7-toiminnan ja toimia ilman käyttörajoituksia myös liiketoimintakriittisten prosessien kanssa?

Our business promise to you:
wi01
Nopeus

Outsmartin avulla takaamme, että liiketoimintaprosessienne läpimenoajat muuttuvat täysin, mikä parantaa liiketoiminnan suorituskykyä ydintoiminnoissanne.

wi03
Näkyvyys kokonaisprosessiin

Perinteinen tapa työskennellä toiminnallisissa siiloissa tuo rajoituksia, kun hallinnoidaan kriittisiä ja eri toimintojen läpi leikkaavia prosesseja. BPM ratkaisee tämän tarjoamalla täydellisen hallinnan ja näkyvyyden monimutkaisiin, pitkäkestoisiin prosesseihin ja toiminnallisiin matkoihin. Aiemmin toisistaan irrallaan olleet ihmisten tai järjestelmien tehtävät eri puolilla organisaatiota orkestroidaan saumattomiksi työnkuluiksi.

wi02
Mitattava vaikutus liiketoimintaan

Sitoudumme osoittamaan, kuinka kyvykkyytemme ja lähestymistapamme avulla voimme parantaa toimintaa juuri asiakkaan omassa kontekstissa. Kaupallisen innovaatiomme avulla kannamme osan lisenssiriskeistä asiakkaiden puolesta ja mahdollistamme business keissin kulloiseenkin ratkaisuun.

wi04
Laatu

Outsmart-ominaisuuksien ja pitkäkestoisten, päästä-päähän -prosessien hallinnan avulla oikeat suorituskykymittarit paranevat varmistaen samalla täydellisen kirjausketjun ja säännöstenmukaisuuden.

wi05
Rahoituksen joustavuus

Sinun ei tarvitse sitoutua kapasiteettiin. Outsmartin avulla voit skaalata kapasiteettia tarpeen mukaan. Maksat vain käytöstä etkä mistään ylimääräisestä. Voit helposti säätää kapasiteettia kausivaihteluiden, kysyntäpiikkien tai liiketoimintasi muuttuvan tilanteen mukaan.

wi06
Avoimuus hankinnoissa

Yksi palveluhinta sisältää kaiken: ei piilokustannuksia! Ei ikäviä taloudellisia yllätyksiä ratkaisun käytössä tai ylläpidossa. Hanki koko päästä päähän -prosessi pay-per-usage/pay per transaction -hinnoittelulla & SLA-pohjaisella liiketoiminnan jatkuvuusmallilla ja ratkaise monimutkaisia liiketoimintahaasteita ilman tarvetta hankkia ja ostaa useita eri teknologioita erikseen.