Tietosuojaseloste

Digital Workforce Groupin markkinointi- ja asiakasrekistereiden tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Digital Workforce Service Oy
Y-tunnus: 27047925Y
Mechelininkatu 1a
00180 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Heikki Länsisyrjä, heikki.lansisyrja@digitalworkforce.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Digital Workforcen maakohtaiset asiakas- ja markkinointirekisterit.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja Digital Workforcen verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen. Tavoitteenamme on kohdentaa viestimme siten, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue

Organisaation nimi, yhteystiedot ja toimiala

Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. robotiikkapalveluiden osto- ja peruutustiedot, palautteet, sekä osallistuminen asiakastapahtumiin)

Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Digital Workforcen verkkosivustoilla ja -palveluissa

Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. webinaarit ja tapahtumat)

Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Digital Workforceen. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tapahtumiin tai sisältöihimme tai kun käytät Digital Workforcen palveluita. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme myös kerätä tietoja julkisista lähteistä kuten organisaatioiden internetsivustoilta.

Seuraamme myös evästeitä, ja vierailusi Digital Workforcen sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Joidenkin Academy koulutustemme päätteeksi saatetaan saada kolmannen tahon myöntämä sertifikaatin. Tällaisessa tapauksessa voimme luovuttaa sertifikaatin myöntämistä varten tarvittavat tietosi, kuten nimesi, sertifikaatin myöntäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai

olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Digital Workforcen valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Digital Workforcen lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;

vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

vaatia henkilötietojesi poistamista;

peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;

saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Digital Workforce
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Heikki Länsisyrjä
Mechelinkatu 1a
00180 Helsinki

heikki.lansisyrja(at)digitalworkforce.fi

Digital Workforce vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.