Älykkään Automaation Ratkaisut
Tietohallinnossa

Yksi vaihtoehto integraatiolle

RPA on kevyempi vaihtoehto integraatioille, sillä se ei vaadi tietojärjestelmäintegraatioita tai päivityksiä legacy-järjestelmiin. Monissa tapauksissa tietohallinto voi myös hyötyä automaation tuomista mahdollisuuksista esim. käytöstä poistuvien järjestelmien datamigraatioissa. Isoissa organisaatioissa IT helpdesk saattaa lisäksi vastaanottaa runsaasti yksinkertaisia palvelupyyntöjä, joista osa voi olla helposti automatisoitavissa.

RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Guide

Setting up World-Class RPA Maintenance - Why you need it and how to set it up

This guide explores the topic of RPA maintenance and introduces the different RPA maintenance models with a view to helping you scale up your RPA programme.

Heatmap for IT processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Service Delivery
Helpdesk Routine requests Service specific 3rd line
2nd line handling Continuous services
IT Architecture
Light integration Service bus
Legacy integration Piloting
five-it-functions-1

Prosessiesimerkkejä

routine-requests

Rutiinipyyntöjen automatisointi

IT helpdesk voi tyypillisesti vastaanottaa massoittain salasanan vaihtopyyntöjä tai käyttäjien lisäämispyyntöjä eri järjestelmiin.

Lue lisää

Digityöntekijät auttavat ihmiskollegoita poimimalla rutiinitehtävät tikettijärjestelmästä jättäen ihmisille enemmän aikaa keskittyä monimutkaisempiin tehtäviin.

social-referrals-services-customermasterdata

Sähköpostien lajittelu

Jos Helpdeskin viestintäliikenne kulkee strukturoimattomissa kanavissa, pyynnöt saattavat usein olla puutteellisia ja estää toimeenpanon.

Lue lisää

Monissa tapauksissa viestin vastaanottava henkilöstö lajittelee tai kääntää viestin ja ohjaa sen edelleen seuraaville henkilöille prosessoitavaksi. Usein RPA on nopeampi ja luotettavampi taho pyyntöjen luokittelemiseen ja voi poistaa viiveitä ja inhimillisiä erehdyksiä pyynnön prosessoinnissa.

ticket-classifying

Tikettien analysointi ja käsittely

IT helpdeskin tikettijärjestelmissä on sisällä usein strukturoitua tietoa sekä täydentäviä vapaatietokenttiä, kuten sähköposteja.

Lue lisää

RPA ei yksistään aina ole riittävä ratkaisu analysoimaan vapaata tekstiä, joka pitää sisällään ongelman laajemman kuvaukset. Kun robotin avuksi otetaan NLP teknologiaa, robotti ymmärtää tiketin sisältöä ja voi luokitella ja uudelleenohjata sen oikealle taholle. Lisäksi on mahdollista raportoida useilla käyttäjillä toistuvista samoista tai samantyyppisistä vikatilanteista.

data-cleaning

Datan puhdistaminen

Legacy-järjestelmissä voi olla vanhentunutta tietoa, jota pitää puhdistaa ennen syöttämistä uuteen järjestelmään.

Lue lisää

On tavallista, että legacy-järjestelmät pitävät sisällään vuosikausia, jopa vuosikymmeniä vanhaa tietoa.

Perustiedon siivoamiseen kuluva työmäärä on usein suuri, eikä sitä olla huomioitu budjetissa. RPA:ta voidaan hyödyntää datan ristiintarkistukseen, duplikaattien poistamiseen tai epäjohdonmukaisuuksien löytämiseen.

public-IT-datamigrations

Tietoon käsiksi pääsy, kopiointi ja verifiointi

Legacy-järjestelmien tietokantarakenteet ovat usein vuosien saatossa korruptoituneet. Tietokentät eivät sisällä enää samoja tietoja kuin alkujaan.

Lue lisää

Ja dokumentaatio ei heijasta luotettavasti vuosien aikana tapahtuneita muutoksia. Näissä tapauksissa käyttäjän käyttöliittymä saattaa olla ainut luotettava työkalu datan tulkintaan järjestelmissä. RPA auttaa pääsemään tietoon käsiksi, kopioimaan ja verifioimaan dataa paljon nopeammin kuin mihin ihminen kykenisi.

public-IT-datamigrations

Automatisoitua palvelua 24/7

IT helpdeskin odotetaan usein palvelevan ympärivuorokautisesti.

Lue lisää

RPA robotteja käytetään usein asiakaspalvelussa yöaikaan chabottien, IVR:n tai muiden käyttöliittymien kautta. Robotti voi lähettää viestejä kriittisistä tilanteista vuorossa oleville tuen henkilöille, mikäli se ei itse kykene ratkaisemaan ongelmatilannetta tai tunnistaa tilanteen muulla tavoin erityisen vakavaksi.