Arvomme

Merkityksellisen työn mahdollistaminen

Toimintamme ytimessä on merkityksellinen työ. Digityöntekijät Muodostavat väsymättömän, virheettömän ja skaalautuvan työvoiman, joka antaa ihmisille mahdollisuuden keskittyä merkityksellisempiin tehtäviin, kuten suunnitteluun, johtamiseen, asiakaspalveluun, innovointiin ja moneen muuhun. Säästynyt työaika voidaan käyttää mielekkäämpään ja joustavampaan työhön.

 

Mielestämme paras liiketoimintatulos saavutetaan, kun ihmiset ja digityöntekijät yhdistävät voimansa täydentäen toistensa vahvuuksia ja kyvykkyyksiä, mikä johtaa parempaan tarkkuuteen, oikea-aikaisuuteen sekä parempaan säädöstenmukaisuuteen. Ihmiset voivat keskittyä korkeampaa arvoa tuottaviin tehtäviin ja jättää transaktionaaliset tehtävät roboteille, joille ne parhaiten sopivat.

manifesto-dwf

Organisaatiomme on ihmiskeskeinen ja toimimme matalalla hierarkialla. Olemme yhdessä yrityksenä määritelleet toiminnallemme arvot, jotka heijastuvat kaikkeen tekemiseemme.

 • A learning mindset

  Tiedon, onnistumisten ja epäonnistumisten jakaminen. Uusien asioiden kokeilu avoimin mielin sekä mukavuusalueelta poistuminen.

 • Passion for customer success

  Asiakkaidemme menestys on intohimomme ja teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme saavat aitoa arvoa. Asiakkaidemme ymmärtäminen, tyytyväisyyden mittaaminen ja suoriutuminen.

 • Integrity in all relationships

  Pidämme lupauksemme ja arvostamme kaikkia ihmisiä ympärillämme. Kannamme vastuun teoistamme ja uskallamme olla eri mieltä toista kunnioittaen.

 • Caring for each other

  Välitämme ja autamme aina toisiamme. Olemme kiinnostuneita toisten suoriutumisesta, kehityksestä ja ymmärrämme heidän näkemyksiään.