Digityöntekijä

Ohjelmistorobotiikka (RPA)

Robotic Process Automation

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) on teknologia, joka hyödyntää etukäteen määriteltyä bisneslogiikkaa, sääntöjä ja strukturoitua dataa liiketoimintaprosessien automatisointiin. Ohjelmistorobotit voivat poimia tietoa ja tulkita ohjelmistoista dataa transaktioiden prosessoimiseksi, datan käsittelemiseksi, vastausten generoimiseksi sekä toisten järjestelmien kanssa keskustelemiseksi. Ohjelmistorobotiikka on ihanteellinen teknologia moniin tietotyön rutiinitehtäviin. Sen avulla voidaan automatisoida erityisen hyvin toistuvat, sääntöpohjaiset ja ison volyymin tehtävät.

Koska ohjelmistorobotiikkaa kannattaa käyttää?

Ohjelmistorobotiikka soveltuu täydellisen hyvin tehtäviin, kuten hakemusten käsittely, tiedon syöttäminen useisiin tietojärjestelmiin, ja lähes mihin tahansa tietointensiiviseen toistuvaisluonteiseen työtehtävään. Muutostilanteissa, kuten integraatiot, fuusiot tai ulkoistaminen, suuri osa tietotyöstä voidaan opettaa ohjelmistorobotin hoidettavaksi.

Ohjelmistorobotiikkaa voidaan myös hyödyntää tietojärjestelmähankintojen viivästyttämiseksi. Kun vanhoja legacy järjestelmiä integroidaan, robotiikalla voidaan korvata aikaavievät ja työntäyteiset väliaikaiset korjaukset, joita usein tarvitaan huonosti integroituvien järjestelmien yhdistämiseksi.

RPA voi olla edullisempi ja nopeampi vaihtoehto ratkaista sama ongelma. Ohjelmistorobotiikan kilpailuetu syntyy sen kevyestä rakenteesta. Käyttöönotto onnistuu ilman muutoksia organisaatioiden olemassa oleviin tietojärjestelmiin. Huonosti integroidun IT:n korkea kustannus ja negatiivinen operatiivinen vaikutus voidaan välttää. Ohjelmistorobotti toimii kuten henkilö luomalla viestintäkanavan eri järjestelmien välille.

youtube-video-thumbnail

RPA vs ihminen

RPA tai ohjelmistorobotti ja ihminen saman tehtävän kimpussa. Kumpi voittaa?

Käytössä oleviin järjestelmiin ei tehdä muutoksia.

Ohjelmistorobotti täyttää tiukimmatkin tietoturvavaatimukset, sillä se ei tallenna mitään prosessoitua tietoa. Robotille annetaan samat käyttäjäoikeudet kuin ihmiselle, joka tekisi samaa tehtävää. Automatisoinnin kohteena oleviin järjestelmiin ei tarvita mitään muutoksia.

Ohjelmistorobotiikalla saavutetaan samat tuottavuushyödyt kuin ulkoistamisella mutta siten, että toiminnan kontrolli pysyy organisaation sisällä. Digital Workforce toimii yhdessä alan johtavien teknologiatoimittajien kanssa, Blue Prism®UiPath  ja Automation Anywhere.

blueprism-logo1
RPA Teknologia

Blue Prism

Digital Workforce toimittaa Blue Prismin RPA ohjelmistoa teollisen tason pilvipalvelusta, private tai Azure. Blue Prism on globaalisti markkinoiden yksi vanhimmista ja johtavista ohjelmistorobotiikkateknologioista. Blue Prismin vahvuuksiin lukeutuvat mm. skaalautuvuus, uudelleen käytettävyys, alhaiset ylläpitovaatimukset ja valmiit rajapinnat kognitiivisiin ja AI ratkaisuihin.

uipath-logo1
RPA Teknologia

UiPath

Digital Workforce toimittaa UiPathin RPA ohjelmistoa teollisen tason pilvipalvelusta (Azure). UiPath on maailman nopeiten kasvava RPA teknologiayhtiö. UiPathin vahvuuksiin lukeutuvat mm. erityisratkaisut asiakaspalveluprosessien (front-end) automaatioon, ilmainen kokeiluversio sekä avoin lähestyminen ohjelmistorobotiikkaan.

automation-anywhere1
RPA Teknologia

Automation Anywhere

Digital Workforce tarjoaa Automation Anywhere RPA-teknologiaa teollisen tason älykkään automaation pilvipalvelusta (Microsoft). Automation Anywhere yhdistää edistyneesti RPA, AI ja analyytiikkateknologiat. Automation Anywheren RPA-teknologian vahvuudet ovat laaja kirjo toiminnallisuuksia, joilla edistetään skaalautumista, uudelleenkäytettävyyttä, helppoa ylläpitoa ja korkeaa turvallisuutta.