Älykäs Automaatio
Henkilöstö- ja Palkkahallinnossa

Älykäs automaatio muovaa nopeasti henkilöstö- ja palkkahallintoa

Toistuvien rutiinitehtävien siirtäminen roboteille vapauttaa henkilöstöhallinnon aikaa strategiseen työhön, työntekijäkokemukseen ja arvokkaaseen kanssakäymiseen työntekijöiden kanssa. Suurten organisaatioiden HR-tiimit tietävät, kuinka valtavasti manuaalityötä sisältyy mm. palkkaukseen ja kykyjen etsintään, työntekijöiden työajan seurantaan ja palkkahallintoon. Sujuva ja virheetön robottiavusteinen palkkahallinto parantaa tarkkuutta, oikea-aikaisuutta ja säädöstenmukaisuutta.

Ohjelmistorobotiikka yleistyy kovasti tehtävissä, jotka sisältävät paljon valvontaa ja suurien datamäärien systemaattista tarkastelua. Robotiikkaa voidaan käyttää päivittäisissä prosesseissa, joita tarvitaan järjestelmissä sekä tietojen siirroissa vanhoista järjestelmistä uusiin. Monissa tapauksissa RPA korvaa perinteisen järjestelmäintegraation mahdollistaen joustavan ja nopean käyttöönoton.

RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Guide

Setting up World-Class RPA Maintenance - Why you need it and how to set it up

This guide explores the topic of RPA maintenance and introduces the different RPA maintenance models with a view to helping you scale up your RPA programme.

Heatmap for HR and Payroll processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

HR Services Payroll Travel Accounting
Recruitment supoort Maintenance of Payroll Accounting data Travel master data maintenance
Onboarding process support Payroll preparation taks, Applications, Pension Matters Travel & Expense claim processing
Offboarding process support Vacation calculations, informing and entries into payroll Travel & Expense claim payment processing
Employee master data maintenance Payroll data receipt controls and handling of salary data Travel Accounting data generation
Compensation and benefit administration Salary increases Travel Accounting vs. GL reconciliation
Learning and development Salary Calculation and Payroll Payments Reporting to the Tax Authorities
Vacation & absence notifications Payroll Accounting data generation, Reconciliation & Reporting Archiving

Prosessiesimerkkejä

hours-worked

Tehdyt työtunnit

Robotti tarkistaa työntekijön tuntikirjaukset ja oikaisee mahdolliset erot työvuorosuunnitelman mukaiseen suunnitelmaan nähden.

Lue lisää

Automatisoiduilla raporteilla voidaan osoittaa esim.  toteutuneiden tuntien, puuttuvien tuntien tai ylityöajan muutoksia ja viedä nämä esimiehelle tarkempaan tarkasteluun.

checking-vacation-balances

Lomasaldon tarkistus

RPA:lla voidaan automaattisesti täsmäyttää lomasaldoja palkka- ja HR-järjestelmien välillä.

Lue lisää

Mahdolliset poikkeamat voidaan toimittaa palkanlaskijoille selvitettäväksi.

automate

Palkka-aineistojen siirrot ja raportit

Robotti voi ajaa palkkakirjanpidon tulosteet ja tarkistaa sisällön oikeellisuuden sekä arkistoida tuotetut raportit.

Lue lisää

Robotti hoitaa palkka-aineistojen siirron kontrolloidusti vieden ISAE-standardin vaatimusten mukaisesti käsiteltyjen tiedostojen tiedot tarkistuslistaan.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Uudet työntekijät ja validointi

Uusien työntekijöiden perustaminen palkkajärjestelmään voidaan automatisoida poimimalla perustamiseen tarvittavat tiedot työntekijän ilmoituslomakkeelta ja viemällä ne palkkajärjestelmään.

Lue lisää

Robotti voi lisäksi tarkistaapalkkajärjestelmässä olevia palkansaajan tietoja jaraportoida mahdollisista poikkeamista palkanlaskijoille.

employee-master-data

Palkansaajan perustietojen päivitykset

Robotti hoitaa palkansaajan tietojen päivitykset  HR-järjestelmästä palkanlaskentajärjestelmään ja tarkistaa siirron onnistumisen.

Lue lisää

Digityöntekijät voivat tarkistaa tunnistetut poikkeamat ja ilmoittaa niistä palkanlaskentaan.

data-cleaning

Palkka-aineiston siirto palkkahallintoon

Robotit voivat siirtää palkka-aineistot tuntikirjausjärjestelmästä palkanlaskentaan.

Lue lisää

Robotti voi tehdä siirrettävään aineistoon vaadittavat tarkistukset ja raportoida poikkeamista.