Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Digital Workforcen johtamisjärjestelmää ja riskien tunnistaminen ja hallinta on osa ennakoivaa johtamista. Riskienhallinta on osa johdon vastuuta sekä olennainen osa suunnittelun ja seurannan prosesseja, hankkeita ja operatiivista toimintaa sekä niihin liittyvää päätöksentekoa.

 

Riskienhallinnan tärkein tehtävä on varmistaa Digital Workforcen rahoituksellinen asema kaikissa tilanteissa ja riskienhallinnallisesti pitää huolta yhtiöstä sekä ennen kaikkea ennaltaehkäistä riskien toteutumista niin hyvin kuin mahdollista, rajoittamatta liiketoimintaa kuitenkaan tarpeettomasti. Tarpeettomalla rajoittamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että riskienhallinnan keinoin tunnistetaan riskit organisaation toimesta, hallitaan riskejä ja ennaltaehkäistään niitä, muttei estetä strategianmukaisen liiketoiminnan harjoittamista.