Digityöntekijät

Prosessilouhinta

Robotic Process Automation

Digityöntekijät kykenevät tunnistamaan pullonkauloja ja vaihteluita prosesseissa edistyneen prosessianalytiikan keinoilla. Tämä tuottaa tärkeää tietoa niin prosessiautomaation päätöksiin kuin prosessin uudelleen suunnitteluun ja optimointiin.

Tehottomuuksien tunnistaminen prosessilouhinnalla

Prosessianalyysin työkalupakkimme automatisoi tunnistamisvaiheen hyödyntämällä koneoppimisen algoritmeja parhaiden automaatiolle soveltuvien prosessien tunnistamiseksi. Sen sijaan, että datan keräämiseen ja prosessikulun ymmärtämiseen käytetään paljon manuaalista työtä ja aikaa, työkalumme tunnistaa ongelmakohdat automaattisesti.

Työkalun avulla syntyy prosessidiagrammi ja yhteenveto prosessin tilastoista, mikä vähentää merkittävästi prosessin analysointiin kuluvaa aikaa.

Todellisuudessa jopa prosessin peruselementtejä on vaikeaa löytää:

  • Kuinka pitkään prosessi kesti?

  • Kuinka monta tehtävää suoritettiin?

  • Kuinka monta muunnosta prosessista on olemassa?

  • Minkälaisia päätöksiä prosessin aikana tehdään?

Keräämällä ja analysoimalla automaattisesti dataa saadaan visuaalinen näkyvyys ja ymmärrys, mitä prosessi pitää sisällään. Tällöin prosessikehitystä koskevat päätökset ja toimenpiteet voidaan perustaa tosiasioihin arvailujen sijaan.