Älykkään Automaation Ratkaisut
Teollisuudessa ja Logistiikassa

Älykkään automaation potentiaalin valjastaminen teollisuudessa

Automaatiostrategian omaavat yritykset löytävät potentiaalia automaatiolle toimivatpa ne materiaalia kuljettavassa tai valmistavassa teollisuudessa. RPA auttaa organisaatioita keskittymään ydinosaamiseensa laskemalla kustannuksia sekä parantamalla tarkkuutta, oikea-aikaisuutta ja joustavuutta.

Erilaiset järjestelmät ERP:stä valmistusjärjestelmiin sekä varastonhallinnasta kaupan myymälätilan valvontaan haastavat informaation kulkua. Älykkään automaation avulla tieto siirtyy järjestelmästä toiseen entistä nopeammin ja virheettömämmin. RPA:n kevytrakenteisuus mahdollistaa sen, että tuloksiin päästään nopeasti ilman järjestelmätason integraatioita.

Case study
valmet-forward-1

Empowering employees behind impressive RPA drive at Valmet

Valmet has set ambitious targets for its use of RPA. Working with Digital Workforce, UiPath’s service delivery partner, it’s making good progress in achieving them.

Case study
Toyota-TFS-GREY_FS1

Improving adaptivity in a fast-changing industry

Toyota Financial Services Norway (TFSN), a leading provider of car loan and lease services, implements Robotic Process Automation to increase agility and become more adaptive in a fast-changing industry.

Heatmap for Manufacturing & Logistics processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Supplier Management Procurement Logistics Inventory and Planning Manufacturing Customer Delivery
RFP / RFQ generation and data aggregation Purchase order creation and matching Logistic service provider contract management Demand and supply daily reports BoM generation Order status updates
Vendor mapping (metadata search) Matching and reconciliation of invoice and goods receipt Performance based delivery time updates Material transaction updates Predictive maintenance Return processing, automated order information collection
Contracts management Vendor performance reports Delivery management and tracking, proof of delivery Material master data maintenance, e.g. PDM and ERP Production plan generation Customer complaint handling, order information and forwarding
Vendor selection Freight tendering Customs clearance documentation handling Demand forecasting Production cell-to-cell data transfer
Supplier risk management Material requirement and shortage reports EDI data handling Available to Order (dynamic delivery time) Scrap / Waste reporting
Update scorecards and dashboards Vendor managed inventory (VMI) reports and replenishment Shipping information generation and extraction Inventory level optimization In-cell quality control & cross-referencing

Prosessiesimerkkejä

manufacturing-supplieronboarding

Toimittajan lisääminen

Toimittajatietojen kerääminen ja arvioiminen saattaa viedä tunteja päivittäisestä työajasta. RPA:lla voidaan kerätä tietoa ja tehdä alustavaa arviointia.

Lue lisää

Toimittajan perustiedon luominen voidaan aloittaa käyttämällä mallipohjia ja poimimalla tietoa sähköposteista. Myös lisätoiminnallisuudet, kuten poikkeamien merkitseminen, on mahdollista. Toimittajien valintakriteerit voidaan validoida ja niiden perusteella luoda lista suositeltavista toimittajista perusteineen.

better-purchasing

Parempi ostotoiminto

Robotiikalla voidaan saavuttaa ostotoiminnossa nopeampaa laskujen käsittelyaikaa, lisää tarkkuutta sekä  oikea-aikaisuutta.

Lue lisää

Tilauksiin ja laskujen täsmäytyksiin erikoistuneet robotit ovat parantaneet materiaalin saatavuutta, vähentäneet ihmisten tekemiä virheitä sekä vähentäneet sisäisten ostokyselyiden määrää.

Ostotoiminnossa voidaan soveltaa älykästä automaatiota ennustedataan, jolloin toimittajien toimituskykyyn voidaan reagoida paremmin ja näin vähentää materiaalipuutteita.

manufacturing-trackingdelivery

Toimituksen seuranta

Digityöntekijät parantavat asiakaskokemusta päivittämällä toimitusten aikataulutietoja.

Lue lisää

Myyntihenkilöstö sekä tuotannonsuunnittelu voivat hyödyntää logistiikkatoimittajien reaaliaikaista rahtitietoa sekä saada tietoa komponenttien saatavuudesta. Kun sama tieto jaetaan myös asiakasportaalin kautta, on ajantasainen toimitusaikataulu saatavissa myös loppuasiakkaalle.

demand-supply

Kysyntä vs tarjonta

Koneoppiminen tarjoaa oivan potentiaalin tilauskirjan yhdistämisen kausivaihteluihin sekä historiatietoihin.

Lue lisää

Hankinta ja myynti voivat yhdistää yksityiskohtaista kysyntädataa toimittajien toimitusaikatauluihin ja tuotantoaikoihin. Investoimalla automatisointiin voidaan parantaa toimituksen suorituskykyä sekä asiakaspalvelua. Tulokset näkyvät myös varaston pienenemisenä.

Ennustamista voidaan kehittää lisäämällä tieto tuotantohukasta, aikataulutetuista huolloista sekä saatavilla olevista resursseista. RPA:n avulla voidaan käynnistää uusien toimittajien selvityksiä, mikäli kysyntä on kasvussa tai toimitusten aikatauluissa on muutoksia.

maintenance

Ennakoiva huolto

Älykkään automaation avulla voidaan aikatauluttaa tuotantokatkoja, mikä vähentää merkittävästi seisokkiaikaa ja huoltokustannuksia.

Lue lisää

Tuotantokoneiden anturidatan avulla voidaan välttää suunnittelemattomia tuotantokatkoja ja toimia tarveperusteisesti. Ennakoivalla huollolla voidaan ehkäistä katastrofaalisia konerikkoja sekä aikatauluttaa koneiden seisokkiaikaa. Kun seisokkiaika on huomioitu tuotantosuunnitelmassa, yritys voi paremmin suunnitella henkilöstöresurssejaan sekä pitää asiakkaansa ennakoivasti tietoisina mahdollisista muutoksista toimitusaikatauluihin.

Älykästä automaatiota myös hyödyntää esimeriksi henkilöstöresurssien ja materiaalivaatimusten suunnittelussa.

manufacturing-customercomplaints

Asiakaspalautteet

Laadunvalvontatiimit voivat parantaa valitusten vasteaikoja täydentämällä automaattisesti asiakas- ja myyntitietoja.

Lue lisää

Valitusten automaattinen ja virheetön lajittelu oikealle tiimille nopeuttaa valitusten vasteaikoja.

Henkilöstön laadunvarmistukseen kuluvaa työtä voidaan automatisoida ja reklamaatiot kohdistaa oikeille vastuuhenkilöille esimerkiksi päivämäärien ja tuotantoerien perusteella. RPA mahdollistaa henkilöstön keskittymisen ongelmanratkaisuun parantaen asiakaskokemusta reklmaatioiden nopeammalla käsittelyllä.