Yhtiökokous 2024

Digital Workforce Services Oyj:n varsinainen yhtiökokous 

Digital Workforce Services Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.4.2024 klo 11:00. Kokous pidetään Digital Workforce Servicesin toimitiloissa, osoitteessa Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 10:00. Kokouksessa ei ole tarjoiluja.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. 

Tärkeitä päivämääriä 

Date
12.3.2024 klo 12:00  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 
28.3.2024 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä  
4.4.2024 klo 16:00  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät  
8.4.2024 klo 10:00 Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ilmoittautumisaika päättyy 
11.4.2024 Yhtiökokouspäivä

Osakasluetteloon merkityn osakkaan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon  

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 12.3.2024 klo 12:00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 4.4.2024 klo 16:00 mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Digital Workforce Services Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.  

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 12.3.2024 klo 12:00 - 4.4.2024 klo 16:00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla: 

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.   
  
b) Postitse tai sähköpostin kautta  
Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Digital Workforce Services Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä 4.4.2024 klo 16:00. 

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00. 

Yhtiökokousasiakirjat  linkkeinä