Intelligenta Automatiseringslösningar
Försäkring

Digital Workforce gör det möjligt för försäkringsbolag att automatisera över 200 processer

Sedan starten har Digital Workforce fokuserat på att leverera starka resultat i försäkringssektorn – förbättrad kundupplevelse, kortare genomströmningstider, betydande besparingar och stora konkurrensfördelar. För närvarande stöder vi trenden att tillhandahålla robotteknik från en säker och skalbar molntjänst. Digital Workforce erbjuder möjligheten att outsourca drift och underhåll av produktionsrobotar som en dedikerad tjänsteleverantör. Vårt nästa steg är robotteknik med AI för att bredda användningen.

Webinar

How IF, a leading Nordic insurance company, uses Intelligent Automation to support their business

Webinar

How to build a resilient and scalable digital workforce to respond to peaks and troughs in workload in your Insurance Business

Watch video
youtube-video-thumbnail

RPA at If Insurance – People and robots working together

At If, one of the Nordics' leading insurance companies, understanding the needs of their employees and customers has been put to the center of Robotic Process Automation. Watch the company's story video and learn how RPA can help to improve both employees' work experience and customer service.

Heatmap for Insurance processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Customer service Risk & Compliance Insurance sales service Claims handling
Green card KYC Updating an e-invoice address Using AI to recognice damages (vehicle)
Company customers yearly info Real time analytics with RPA Online insurance to the legacy system Direct claim from a partner to the insurer
Travel insurane certificate AML Changes of the insurance object Enhancing after service processes
Enhancing after sales processes LOG data for audit trail Changes in payment terms Updating bank account information
Termination of an insurance Sanction screening Enhancing after sales processes CSAS feedback loop
Classifying customer messages by utilizing AI Authority inquiries CSAS feedback loop Redirecting claim to the right handling process (AI)

Processexempel

risk-and-compliance

Riskbedömning och Regelefterlevnad

Varje uppgift som utförs av en programrobot kan övervakas och spelas in under varje steg, vilket möjliggör ett revisionsspår.

Läs mer

Detta kan hjälpa till med lagstiftningsefterlevnad och stödja ytterligare processförbättringar. Digital Workforce hjälper till med att bygga snabbare och billigare processer – istället för att använda personal – för myndighetsförfrågningar, revisionsspår och regelefterlevnad.

no-hidden

Försäljning och Prissättning

Flera av arbetsuppgifterna inom försäljning och prissättning kan dra stor nytta av automatisering.

Läs mer

Automatisering av årsrapporter till företagskunder; uppdatering av kontaktuppgifter för e-fakturering, automatiskt överföring av försäkringar som köpts online till äldre system, hantering av uppsägningar av försäkringsavtal, produktion av reseförsäkrings-, medicinska eller andra intyg och att svara på förfrågningar eller ändra i premieinbetalningsplaner är andra exempel på processer som kan dra nytta av automatisering.

Digital Workforce hjälper försäkringsbolag att reagera snabbare på kundernas behov.

contact-center

Kontaktcenter

När mängden inkommande e-post- och kundmeddelande är hög, går det att korta svarstiderna.

Läs mer

Detta kan göras genom att klassificera kund-e-post och online-meddelande med hjälp av natural language processing och maskininlärningsteknik i kombination med robotiserad processautomatisering.

Dessa metoder påskyndar prioriteringen av viktiga och brådskande förfrågningar. Chatbotar kan användas för att förbättra kundupplevelsen och stärka kundrelationerna. Digital Workforce hjälper dig att öka din kundnöjdhet.

financial-administration

Finansförvaltning

Automatisering möjliggör snabbare och effektivare processer inom finansförvaltning.

Läs mer

Automatisering möjliggör snabbare och effektivare processer för bland annat: validering av masterdata, förberedelser för och inmatning av återkommande bokningar, framtagning av stöddokumentation för månadsrapporter, säkerställa fullständigheten och noggrannheten hos överföringar mellan reskontra och huvudbok samt framtagning av stöddokumentation för bokningar vid månadsslut.

Möjligheter finns även inom avstämning och analys av månadsredovisning och rapporter, inklusive realtidsanalys och dokumentarkivering. Andra alternativ inkluderar upprättande av leverantörsdata, hantering av återbetalningar, indirekt och direkt skattautomatisering samt omvärdering av tillgångar och skulder utifrån koncernens redovisningsprinciper. Digital Workforce stöder innovation av processer inom dessa områden och många andra.

claims-handling

Skadebedömning

Att skapa eller överföra en online-ansökan till ett äldre system är ett vanligt mål för automatisering.

Läs mer

Det går också att automatisera skadebedömningsprocessen och relaterade utbetalningar från sjukvårds- och rehabiliteringsföretag. AI-teknik som bildigenkänning kan ha stor inverkan på skadebedömningen, vilket ökar noggrannheten betydligt.

Digital Workforce riktar in sig på kravhantering som en kärnprocess för att bygga en starkare och mer effektiv verksamhet med robotiserad processautomatisering.