INTELLIGENTA AUTOMATISERINGSLÖSNINGAR

Digital Workforce levererar intelligenta processautomatiseringslösningar till en mängd branscher och verksamheter. Genom att identifiera branschspecifika ”pain points” och behov, kan vi proaktivt erbjuda intelligenta lösningar till våra kunder.

BRANSCH:

01DWF Icon-543@2x

BANKVERKSAMHET

Digital Workforce har arbetat tillsammans med banbrytande organisationer inom banksektorn för att automatisera processer, vilket lett till betydande besparingar, förbättrad kundupplevelse och konkurrensfördelar.

01DWF Icon-141@2x

FÖRSÄKRING

Sedan starten har Digital Workforce fokuserat på att leverera starka resultat i försäkringssektorn – förbättrad kundupplevelse, kortare genomströmningstider, betydande besparingar och stora konkurrensfördelar.

01DWF Icon-150@2x

TILLVERKNING & LOGISTIK

Företag med en automatiseringsstrategi hittar effektiviseringspotential oavsett om de säljer material eller tillverkar det. RPA kan hjälpa din organisation att fokusera på er kärnkompetens, minska era kostnader och öka er punktlighet, noggrannhet och flexibilitet.

01DWF Icon-120@2x

OFFENTLIG SEKTOR

Att förändra tjänster för att erbjuda ökad kvalitet och säkerhet, utan att öka personal- och budgetnivåer, är en gemensam utmaning för den offentliga sektorn, från kommuner till myndigheter. Digitala medarbetare är en flexibel och effektiv lösning på problemet!

01DWF Icon-34@2x

TJÄNSTEFÖRETAG

Företag inom alla sektorer använder intelligent automatisering som en del av sin digitala transformationsstrategi för att förbättra regelefterlevnad och kvalitet, samtidigt som kostnaderna reduceras.

01DWF Icon-552@2x

VÅRD & OMSORG

Det finns en stor automatiseringspotential i både administrativa och kliniska processer i vård- och omsorgssektorn. Den främsta orsaken till att våra kunder investerar i automatisering är att frigöra tid för mer meningsfullt arbete, öka patientsäkerheten och förbättra kvaliteten.

FUNKTION:

01DWF Icon-37@2x

IT

RPA är ett lättare alternativ till integration, eftersom det inte kräver IT-integration eller systemuppdateringar.

01DWF Icon-387@2x

FINANS OCH REDOVISNING

Robotiserad processautomatisering bedöms ha en automatiseringspotential på 44 % inom ekonomi och redovisning genom att minska mängden manuella rutinuppgifter.

01DWF Icon-55@2x

HR & LÖNEHANTERING

Genom att ge repetitiva, manuella HR-uppgifter till en robot kan HR fokusera på mer strategiskt arbete, de anställdas upplevelse av sitt arbete och värdefull interaktion mellan de anställda.

01DWF Icon-153@2x

KUNDSERVICE

Företagen i många olika branscher använder intelligent automatisering som en del av sin digitala transformationsstrategi för att bli effektivare, förbättra kundservice och öka intäkterna.