Intelligenta Automatiseringslösningar För
IT

Ett alternativ till integrationer

RPA är ett lättare alternativ till integration, eftersom det inte kräver IT-integration eller systemuppdateringar. I många fall kan IT-organisationer också dra nytta av automatisering vid migrering av data ur system som ska avvecklas. I större organisationer får IT-helpdesk många enkla serviceförfrågningar som enkelt kan automatiseras.

RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Guide

Setting up World-Class RPA Maintenance - Why you need it and how to set it up

This guide explores the topic of RPA maintenance and introduces the different RPA maintenance models with a view to helping you scale up your RPA programme.

Heatmap for IT processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Service Delivery
Helpdesk Routine requests Service specific 3rd line
2nd line handling Continuous services
IT Architecture
Light integration Service bus
Legacy integration Piloting
five-it-functions-1

Processexempel

routine-requests

Automatisera rutinförfrågningar

IT-support hanterar ofta mängder av förfrågningar kring återställning av lösenord eller inmatning av användarkonton.

Läs mer

Digital Workers help their human colleagues in by picking up the routine tasks from the ticket system leaving more time for people to handle the complex tasks.

social-referrals-services-customermasterdata

Klassificera inkommande e-postmeddelanden

Om helpdesk-trafiken kommer från ostrukturerade kanaler kan förfrågningar ofta vara ofullständiga, vilket förhindrar körning.

Läs mer

I många fall klassificerar eller översätter frontlinjepersonal förfrågan och vidarebefordrar den till nästa linje för behandling. Vanligtvis är robotiserad processautomatiseringsnabbare och mer tillförlitlig när det handlar om att klassificera förfrågningar och kan eliminera förseningar och den mänskliga faktorn från det första steget i behandlingen av förfrågningar.

ticket-classifying

Analysera och hantera ärenden

Ärendesystem för IT-helpdesk innehåller ofta en mindre uppsättning strukturerade data kompletterad med fritext som e-post

Läs mer

Ofta är RPA inte intelligent nog för att på egen hand analysera fritext som innehåller en mer detaljerad förklaring av problemet. Men när den kompletteras med NLP-kompetens, kan roboten förstå tillräckligt av en förfrågan för att ytterligare klassificera och omdirigera begäran, eller rapportera återkommande symtom i en mängd ärenden.

data-cleaning

Tvätt av data

Data i äldre system kan vara föråldrad och måste då tvättas innan den överförs till ett nytt system.

Läs mer

Det är inte ovanligt att äldre system innehåller data från många år, eller till och med decennier.

Ofta kan tvätt av masterdata innebära mängder av arbete som måste budgeteras för vid introduktionen av ett nytt system. RPA används för att korskontrollera data, ta bort dubbletter eller för att lyfta fram motsägande data.

public-IT-datamigrations

Komma åt, kopiera och verifiera data

I äldre system har databasstrukturerna ofta blivit korrumperade genom åren. Fälten innehåller inte längre de uppgifter som de ursprungligen gjorde.

Läs mer

Dokumentationen visar inte på ett tillförlitligt sätt de förändringar som genomförts under åren. I sådana fall kan användargränssnittet vara det enda pålitliga verktyget för att tolka datan i systemet. RPA hjälper till med att komma åt, kopiera och verifiera data mycket snabbare än någon människa någonsin kan göra.

public-IT-datamigrations

Service 24/7

IT-support-personal förväntas ofta ge service 24/7. 

Läs mer

RPA-robotar används ofta för att betjäna kunder under nattskiftet via chatbotar, IVR eller liknande gränssnitt. Robotar kan också skicka meddelanden till de i personalen som har jour när de saknar den nödvändiga kompetensen för lösa ärendet på egen hand, men värderar situationen som allvarlig nog att en backup-person måste kopplas in.