Intelligent Document Processing (IDP)

Utveckla din processautomation med våra lösningar för intelligent dokumenthantering vilka är skräddarsydda för att omvandla ostrukturerade data till användbara insikter.

Revolutionerande affärsprocesser med intelligent dokumenthantering

Idag kan det vara utmanande att hantera och bearbeta de enorma mängderna dokument. Det är här intelligent dokumenthantering (IDP) kommer in i bilden. IDP använder avancerad teknik som artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att automatisera utvinning och förståelse av data från dokument samt omvandla ostrukturerat innehåll till strukturerad, användbar information.

Vår robusta intelligenta dokumenthantering (IDP) förser din Business Process Management (BPM) och Robotic Process Automation (RPA) med viktiga data från olika källor som e-post, PDF-filer, bilder och mycket mer. Detta öppnar nya vägar för heltäckande processautomation inom viktiga affärsprocesser.

Vårt webbaserade användargränssnitt underlättar mänsklig verifiering och korrigering, medan de tillhörande analyserna genererar nya träningsdata för kontinuerligt lärande AI-modeller.

Medan konventionell RPA kan ge betydande resultat genom att automatisera enkla, regelbaserade, manuella eller omfattande uppgifter, innehåller kritiska affärsprocesser ofta komplexa, länkade uppgifter och ostrukturerade data. Dessa uppgifter hanteras vanligtvis manuellt. Det är här vår intelligenta dokumenthantering kan omvandla hela verksamheten.

cloud-001

AI-driven datautvinning

Utnyttja AI och ML för att omvandla ostrukturerade data från e-post, PDF-filer och bilder till användbara insikter.

bpm-001

Mänsklig verifiering

Webbaserat användargränssnitt för mänsklig verifiering kombinerat med analys för AI-modeller i ständig utveckling.

Känner du igen dessa utmaningar i dina RPA-aktiviteter?

 • idp1

  Din automationsnivå är för låg (under 40 %)

 • idp2

  Ditt automationsomfång är för snävt

 • idp3

  För mycket arbete kvarstår i form av manuell hantering och bearbetning

 • idp4

  Robotar kan inte bearbeta dina data (PDF-filer, bilder, e-postmeddelanden etc.)

 • idp5

  Komplex eller fragmenterad automation

 • idp6

  AI skulle kunna hjälpa men verkar vara för dyrt och svårt

 • idp7

  Era affärsmodeller för automation är otydliga – eller bristfälliga

 • idp8

  Problem med uppgraderingar av RPA-programvara

Introduktion till intelligent dokumenthantering från Digital Workforce:

Vår molnbaserade, nyckelfärdiga tjänst kombinerar IDP, BPM och RPA för att öka automationsnivån genom att utöka Outsmart-processerna till att omfatta tillämpningar med ostrukturerade data.

Vårt webbaserade användargränssnitt möjliggör mänsklig verifiering, korrigering och analys. Dokument som uppvisar en konfidensgrad under ett fördefinierat tröskelvärde flaggas för mänsklig verifiering.

I takt med att produktionsvolymen ökar blir igenkänningen alltmer exakt vilket leder till en kontinuerligt ökande automationsgrad. Detta resulterar i färre dokument som kräver manuell hantering vilket skapar en god cirkel. All manuell hantering genererar automatiskt nya träningsdata för AI-modeller med aktiv inlärning.

Vi erbjuder en flexibel lösning med olika servicenivåer och ett SLA-åtagande, vilket säkerställer snabb lösning av eventuella problem. Vår tjänst levereras med säkerhet i toppklass.

Exempel på vardagliga användningsområden för vår IDP är

 • is07

  Hantering av inköpsfakturor

 • s004

  Automation av försäljningsorder

 • is02

  Dokument för certifiering av leverantörer

 • is08

  Automation av offertförfrågningar

 • a03

  Underhåll av masterdata

 • i07

  Strukturering av fältrapportering

 • im03

  Omfördelning av inkommande meddelanden.

Vår IDP innehåller förkonfigurerade moduler för de vanligaste användningsområdena vilket garanterar en snabb start och sparar kostnader jämfört med enstaka AI-projekt. Utöver dessa vanliga användningsfall kan IDP användas för ytterligare kundspecifik hantering av ostrukturerad data.