Digitala medarbetare

Process Mining

Med hjälp av avancerad processanalys kan vår digitala arbetsstyrka på egen hand identifiera flaskhalsar och avvikelser i den existerande processexekveringen. Detta är viktigt för processautomatiseringsbeslut, samt för processförändringar och optimering.

DigitalWorkforce3-logo-RGB-nega@2x

Upptäck ineffektiva processer

Vårt processanalysverktyg automatiserar upptäcktsfasen genom att utnyttja maskininlärningsalgoritmer för att identifiera de processer som är mest lämpade för automatisering. I stället för att lägga ett omfattande, manuellt arbete på att samla in data och förstå processflödet, kan våra verktyg automatiskt identifiera problemet. Verktygen kan automatiskt skapa processdiagram och sammanfatta statistik över processdata, vilket väsentligt minskar den tid som behöver spenderas på att analysera processerna. I verkligheten är det ofta svårt att identifiera ens de grundläggande delarna av en processexekvering: Hur länge körde den? Hur många uppgifter hanterades? Hur många olika varianter av processen finns det? Vilka slags beslut fattas under bearbetningen?

Genom att automatiskt samla in och analysera data blir det som händer i processen synligt. Detta möjliggör automatiseringsbeslut eller processutvecklingsåtgärder som baseras på verkliga fakta istället för på uppskattningar.