Integritetspolicy

Integritetspolicy: kund och marknadsföringsregister

1. Registrar
Digital Workforce services ltd
Momsnummer: fi27047925y
Mechelininkatu 1a
00180 Helsingfors, Finland

2. Kontaktperson
Heikki Länsisyrjä, heikki.lansisyrja(at)digitalworkforce.fi.

3. Namn på register och registrerade uppgifter
Digital Workforce underhåller flera marknadsförings- och kundregister efter land och region.
Vi hanterar våra kunders, våra potentiella kunders och deras representanters personuppgifter.

4. Användning av personuppgifter
Denna information används för hantering av kundrelationer, kundkommunikation, marknadsföring och förbättring av användarupplevelsen på alla Digital Workforce webbplatser. Vi anpassar våra meddelanden så att de fokuserar på våra kunders behov.

Vi behandlar personuppgifter baserat på 1) kontraktet vi har med våra kunder; 2) direktmarknadsföring b2b; och 3) samtycket du ger oss när du hämtar innehåll eller registrerar dig för professionellt innehåll på våra webbplatser.

5. Datainnehållet i registret
Vi sparar ditt namn, telefon, e-postadress, adress och annan personlig information du lämnar.

Följande information kan lagras
• namn, e-postadress, telefon och jobbtitel/ansvar
• företagsnamn, kontaktuppgifter och bransch
• information om kundrelationer och kontakter (t ex inköps- och avbokningsinformation för robottjänster, feedback och närvaro vid kundevent)
• webbrelaterad information om Digital Workforce webbplatser och tjänster
• marknadsförings- och marknadsföringsinformation relaterad till deltagande i riktade marknadsaktiviteter (t.ex. i webinar och event)
• teknisk information och cookies skickade till en registrerad persons webbläsare och relaterad information

6. Informationskällor till registret
Insamling av namn och annan kontaktinformation baseras på kund- eller affärsrelation till Digital Workforce. Vi samlar information när kunder tecknar avtal, registrerar eller använder Digital Workforce-tjänster eller från offentliga källor.

Vi spårar cookies och ditt besök på Digital Workforce webbplats, inklusive din IP-adress.

7. Tillhandahållande av information
Ingen information för reklamändamål lämnas till någon tredje part.

Våra träningsevent kan inkludera ett certifikat som utfärdats av en tredje part. I det fallet uppger vi den information som behövs för att utfärda certifikatet, till exempel ditt namn, till certifikatutgivaren.

8. Överföring av data utanför EU eller EEA
Vi kan använda en tredjepartstjänsteleverantör för att behandla din personliga information. Dessa tjänsteleverantörer kan få tillgång till din personliga information utanför EU/EEA, till exempel i USA. Vi kommer att säkerställa ett korrekt och lagligt genomförande av dataöverföringar i enlighet med lagstiftningen om behandling av personuppgifter.

Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter utanför EU/EEA via följande, lagliga medel om:
• Europeiska kommissionen har beslutat att en adekvat nivå av dataskydd har säkerställts i det berörda värdlandet.
• vi har implementerat lämpliga skyddsåtgärder för att överföra dina personuppgifter som motsvarar de standardsekretessvillkor som godkänts av Europeiska kommissionen. Du har rätt att få en kopia av dessa standardklausuler genom att kontakta oss.
• du har uttryckt ditt samtycke till överföringen av dina personuppgifter, eller det finns en legitim grund för överföringen av dina personuppgifter utanför EU/EEA, till exempel USA:s ”Privacy Shield” som godkänts av Europeiska kommissionen.

9. Skydd av registret och lagring av personuppgifter
Vi respekterar sekretessen gällande din personliga information. Registret är säkert och tillgängligt endast för personer som är auktoriserade av Digital Workforce.

Vi kommer att kassera föråldrade och onödiga uppgifter på ett lämpligt sätt. Vi behåller endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att behandla personuppgifter enligt definitionen i denna sekretesspolicy. På grund av åtagandena i bokföringslagen eller andra tillämpliga lagar kan information behöva lagras längre än den ovan nämnda perioden.

10. Registrerade personers rättigheter
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Varje riktat e-postmeddelande som skickas av Digital Workforce innehåller en länk, via vilken du kan avaktivera direkt e-post i framtiden.

Dessutom har du rätt att när som helst, i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd:
• få information om behandlingen av dina personuppgifter
• få tillgång till din personliga information och verifiera de personuppgifter vi har om dig
• kräva korrigering och komplettering av felaktiga och felaktiga personuppgifter
• kräva att dina personuppgifter tas bort
• återkalla ditt samtycke och invända mot behandlingen av dina personuppgifter, i den mån behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke
• motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter utifrån dina personliga förhållanden, i den mån dina personuppgifter behandlas som en legitim fördel
• få dina personuppgifter formaterade för överföring av denna information till en annan registrator, förutsatt att du personligen har lämnat sådan information till oss. Vi kommer att behandla sådan personlig information på grundval av avtalet eller samtycket du tillhandahåller och behandlingen kommer att utföras automatiskt
• kräva att dina personuppgifter inte behandlas

Vi kan be dig att klargöra din förfrågan och verifiera din identitet innan vi behandlar din förfrågan. Vi kan vägra att utföra din begäran på grundval av gällande lagar.

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten eller hos tillsynsmyndigheten i EU-medlemsstaten där du bor, eller ditt arbete är beläget, om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Du måste skicka förfrågningar om dina rättigheter skriftligen eller via e-post till:

Digital Workforce
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Heikki Länsisyrjä
Mechelinkatu 1a00180 Helsingfors
heikki.lansisyrja (at) digitalworkforce.fi

Digital Workforce kommer att svara på förfrågningarna inom en månad om det inte finns särskilda överväganden som förlänger svarstiden.

11. Ändring av sekretesspolicyn
Vi försöker kontinuerligt att utveckla våra tjänster och vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy genom att meddela användare på den här sidan.