Intelligenta automatiseringslösningar för

Finans och redovisning

New eBook (ENG)

Intelligent Automation

in Finance

Hur accelererar du din finanstransformation med RPA?

Robotiserad processautomatisering bedöms ha en automatiseringspotential på 44 % inom ekonomi och redovisning genom att minska mängden manuella rutinuppgifter. Användning av AI kan ytterligare accelerera automatiseringspotentialen. Robotar gör inte bara finans- och redovisningsprocesserna effektivare, de ökar även kvaliteten och effektiviteten. Vår erfarenhet visar också att robotar är ett av de mest effektiva sätten att möta ökade regelefterlevnadskrav i din organisation.

Heatmap for Finance and Accounting processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Master data Subledger maintenance Payment handling GL closing Group accounting & Controlling Reporting
Validation to the external sources Change the payment plan Clearing and processing the incoming payments Extraction of source data from subledgers Financial statement analysis Management reporting package
VAT code validation Exernal bank confirmations/ certificates Clearing unassigned payments Closing and opening the periods Completeness check for incoming data Archiving
Sanctions screening and KYC Subledger vs. GL reconciliation Handling of unassigned e-invoices Collection of material for financial statements Validity check for incoming data Regulatory reporting
New master data item creation Support for various loan application processes Automated insurance payments to customers Preparation of journal entry supporting documents Intercompany reconciliation GDPR information for clients
Review and closing of old bank accounts Overdue reminders and dunning process Intelligent payment analysis Journal entry approval VAT deviations Reporting to the parent company
MIFID II and contract update & archiving Account determination process Payment batch processing or monitoring Journal entry posting after approval Outlier detection Filling out statistics
Processexempel
gl-closing

Månadsavslut

Automatisering av repetitiva uppgifter från månadsslutsprocessen leder till ökad effektivitet och färre flaskhalsar.

LÄS MER

Digitala medarbetare kan automatisera dataöverföring från grundbok till huvudbok, förbereda, godkänna och göra manuella bokningar och analysera de viktigaste finansiella kunduppgifterna vid månadens slut.

better-purchasing

Förbättra inköp

Ökad användning av 3-vägsmatchning för automatiseringspriser ger direkta besparingar till organisationer som vill förbättra sina inköp.

LÄS MER

Automatiseringsgraden for inköpsfakturahantering är ofta lägre än vad som krävs på grund av undantag i transaktionsnivådata eller ofullständig masterdata. Intelligent automatisering kan lösa de underliggande problemen genom att validera och uppdatera inköpsfakturainnehållet.

services-claimshandling

Kundfordringar

RPA minskar tiden för övervakning av fordringar och skickar automatiskt påminnelser vid försenade betalningar.

READ MORE

Digitala medarbetare samlar in data från äldre system för att övervaka osäkra fordringar. Erfarenheten visar att automatiserad övervakning minskar den totala mängden osäkra fordringar vilket leder till ökat rörelsekapital.

invoice-accuracy

Faktureringsnoggrannhet

Digitala medarbetare kan övervaka fakturors korrekthet och fullständighet.

LÄS MER

Detta minskar antalet fel och hjälper till med att fakturera mindre artiklar som missats under den manuella hanteringen. Förbättrad fakturering ger högre intäkter från befintliga transaktioner.

automated-reporting

Automatiserad rapportering

Manuell framtagning av månatliga rapporter till företagsledning och myndigheter är tidskrävande och har en benägenhet att leda till fel.

LÄS MER

Robotar förbereder rapportpaket till företagsledningen vilket sparar tid och resurser vid månadssluten. RAP kan även förbereda momsdeklarationer och övervaka avvikelser i momstransaktioner.

Public-Reconciliation and Reporting

RoboController

Externa regelverkskrav ökar ständigt. Robotar är mycket effektiva kontrollanter.

LÄS MER

Robotar kan förbereda, godkänna och göra manuella bokningar och analysera de viktigaste finansiella kunduppgifterna vid månadens slut. Att automatisera denna typ av repetitiva uppgifter är en effektiv process som tar bort flaskhalsar från månadsbokslutsprocessen.

Nyheter & resurser relaterade till finans och redovisning

Frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare med OKQ8 och Blue Prism

februari 28, 2019

  28.2.2019 Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium om RPA och Digitala medarbetare Kundcase: OKQ8 berättar om sin RPA-resa tillsammans med Blue…

Läs mer

Frukostseminarium och svensk användarförening för Blue Prism

januari 19, 2019

17.1.2019 Vi har nöjet att bjuda in till frukostseminarium den 7:e februari där representanter från Blue Prism kommer och delar…

Läs mer

Digital Workforce expanderar internationellt med kognitiva lösningar

september 14, 2018

Digital Workforce, Nordens snabbast växande företag med 175 anställda, som arbetar med intelligent affärsprocess automatisering expanderar internationellt utanför Norden med…

Läs mer

Prata med vår försäljningsavdelning

Fyll i kontaktformulär
Invalid Email
Prata med branschspecialister
teemu
Teemu Vieruaho
Head of Business Consulting

+358 50 520 3853
teemu.vieruaho(at)digitalworkforce.com

ritva
Ritva Widell
Senior Solution Manager

+358407223505
ritva.widell(at)digitalworkforce.com