Digitala medarbetare

Chatbot

Robotic Process Automation

De digitala medarbetarna utvecklas kontinuerligt och med Conversational AI, andra generationens intelligenta chatbottar, kan du ha virtuella agenter i din organisation som tar hand om frågor och ärenden från kunder, medarbetare och samarbetspartner. Med Conversational AI kan du använda naturligt språk i dialog med chatbotten istället för att ”trycka på knappar” i en ändlös rad av frågor. Digital Workforce arbetar med Boost.ai som använder den mest avancerad AI teknologin med NLP (Natural Language Processing) och NLU (Natural Language Understanding). Den virtuella agenten från Boost.ai förstår och kan använda över 30 olika språk inklusive alla de nordiska språken (till och med dialekter!!).

Chatbot + RPA:

Nästa generations “Servicebot”

Conversational AI kan användas tillsammans med RPA för att initiera processer från chatten till bakomliggande system vilket erbjuder en sömlös upplevelse för användaren (t ex att kunden direkt i chatten kan få information om status på sitt ärende genom att data hämtas från ärendesystemet med hjälp av RPA). Vårt partnerskap med Front AI innebär att vi kan erbjuda alla möjligheter till att automatisera kundservice.

Genom att kombinera chatbot med RPA och få det levererat som en molntjänst kan er digitala transformation genomföras med ojämförbar hastighet och skalbarhet på ett kostnadseffektivt sätt. Det krävs inga investeringar i infrastruktur eller anpassningar till era existerande system.

 

Du kan börja med en FAQ funktion som du kan introducera på bara några veckor. Det krävs ingen programmering eller dataingenjörer för att komma igång utan det mesta arbetet för att träna AI hjärnan utförs av er egen personal (t ex från kundservice). Du kan därefter enkelt börja införa funktioner som gör att chatbotten blir en riktigt kompetent medarbetare som kan utföra processer i era bakomliggande IT-system (t ex CRM, Ekonomi). Chatbotten kan göra detta med hjälp av identifiering via t ex BankID och att starta processer med t ex RPA. Allt detta sker snabbt, säkert och felfritt.

fron-ai-logo1

Läs mer om Front AIs tjänster