Digitala medarbetare

Natural language processing (NLP)

I det verkliga livet är data i IT-system inte alltid organiserad eller snyggt klassificerad. Merparten av världens data är ostrukturerad och lagrad i gratis textdokumentformat, videor, e-postmeddelanden, PowerPoint-presentationer etc. För att få tillgång till informationen behöver vi Natural Language Processing (NLP) som ger digital medarbetare funktioner som gör att de kan analysera, förstå, klassificera och bearbeta alla dokument eller e-postmeddelanden som innehåller text skriven på vilket språk som helst.

DigitalWorkforce3-logo-RGB-nega@2x

Språkmodeller

Våra digitala medarbetare använder de senaste algoritmerna och innovationerna i NLP. De kan enkelt läsa text och förstå innehåll, klassificera det, sammanfatta eller översätta det. Genom att kombinera dessa färdigheter kan de söka information och konsolidera den i ett för människor läsbart format eller initiera regelbaserad RPA för information som extraherats från vilken text som helst.

applications-nlp

NLP möjliggör många applikationer för dokumentanalys

Digitala medarbetare kan hantera praktiskt taget alla allmänt använda språk i sin ursprungliga form, istället för att översätta dem till engelska. Detta möjliggör många applikationer för dokumentanalys. E-postmeddelanden till och från kundtjänst flyter smidigt när man använder kundernas modersmål eller modersmålet hos de anställda som skapar innehållet.

NLP-lösningar arbetar på ord-, menings- och dokumentnivå simultant. De kan hjälpa sina mänskliga kollegor genom att skapa grammatisk text eller söka efter och eliminera stavfel. Det skapade innehållet kan vara sammanhängande, logiskt och enkelt att förstå, oavsett om det handlar om originaldokument, sammanfattningar av befintliga dokument eller utveckling av mallar. Idag är det nästan omöjligt att avgöra om en text är skriven av en NLP-lösning eller en mänsklig författare. NLP kan också enkelt läsa, analysera och sammanfatta tusentals dokument samtidigt.