Digitala medarbetare

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) är en teknik som utnyttjar fördefinerad affärslogik, etablerade regler och strukturerad data för att automatisera affärsprocesser. Programvarurobotar som är byggda på RPA kan fånga och tolka applikationer för att hantera en transaktion, manipulera data, utlösa reaktioner och kommunicera med andra digitala system. Robotic Process Automation RPA är den ideala tekniken för många typer av arbetsintensiva kunskapsarbeten. Den är särskilt bra på att hantera repetitiva och regelbaserade, volymuppgifter.

DigitalWorkforce3-logo-RGB-nega@2x

När ska man använda RPA?

RPA passar perfekt för uppgifter som hantering av applikationer, fördelning av information till flera system och allt som innebär att mycket data matas in upprepade gånger av specialister. I förändringssituationer, som integrationer, fusioner eller outsourcing, kan en stor del av arbetet ersättas snabbt och ekonomiskt med hjälp av RPA.

Mjukvarurobotar kan också implementeras för att skjuta upp IT-investeringar. När det gäller integrering av äldre IT-system kan RPA ersätta behovet av det tidskrävande och arbetsintensiva arbete som krävs när flera system har blivit dåligt integrerade över tid.

RPA kan vara en billigare och snabbare lösning på ett givet problem. RPA:ns konkurrensfördel kommer från dess lätta struktur. Du kan implementera RPA-teknologi utan att ändra befintliga system. Den höga kostnaden och inverkan på verksamheten som det innebär att återuppfinna dåligt integrerad IT kan undvikas. RPA fungerar som en människa och skapar en kommunikationsbrygga mellan separata IT-system.

Det krävs inga ändringar i de applikationer som används.

En mjukvarurobot kan uppfylla de strängaste säkerhetsstandarderna, eftersom den inte sparar bearbetad data. Den tilldelas samma användarrättigheter som personer som utför samma uppgift. Det krävs inga ändringar i de applikationer som används.

Mjukvarurobotar kan ge samma fördelar för produktiviteten som outsourcing, men samtidigt bidra till att behålla kontrollen över verksamheten inom din organisation. Digital Workforce samarbetar med de branschledande RPA-teknologiföretagen Blue Prism® och UiPath.

RPA (Robotic Process Automation) Technologies

blueprism-transparent2

RPA Technology by Blue Prism

Digital Workforce tillhandahåller Blue Prism-teknologi från det industriella robot-as-a-service-ekosystemet med hjälp av en privat moln-baserad leverantör och Azure. Blue Prism är en pionjär och en av de ledande globala leverantörerna inom mjukvara för robotiserad processautomatisering. Styrkorna hos Blue Prism-teknologin inkluderar skalbarhet, återanvändning, lägre underhållskrav och inbyggd tillgång till kognitiva och AI-tjänster.

UiPath RPA

RPA Technology by UiPath

Digital Workforce tillhandahåller UiPath-teknik från det industriella robot-as-a-service-ekosystemet Azure. UiPath är det snabbast växande RPA-mjukvaruföretaget i världen. Styrkan hos UiPath-tekniken inkluderar specifika lösningar för gränssnittsautomatisering, en gratis testversion och en öppen approach till RPA.

p-logo-05

RPA Technology by Robocorp

Digital Workforce tillhandahåller Robocorp-teknik från det industrialiserade Outsmart-ekosystemet och Azure. Robocorp är världens mest effektiva automationsplattform med öppen källkod. Den är baserad på Python och utvecklarverktygen är gratis att använda. Prova ReMark och se hur AI hjälper dig att bygga automationer snabbare.