Run Management

Din strävan efter bekymmersfri RPA och automation har nått i mål.

Managed Services

Är din RPA-resa på väg att tappa momentum?

Run Management ser till att dina automatiserade och affärskritiska processer kan köras smidigt 24-7. Ännu viktigare är att Run Management kan hantera incidenter som orsakas externt på grund av system- eller nätverksfel och uppdateringar. Denna tjänst säkerställer maximerad drifttid för automatiserade uppgifter och processer.

50 stora globala organisationer har redan outsourcat sitt automationsunderhåll till oss.

5-star

”Jag tror att underhållskomponenten är den viktigaste delen i vårt program. Vi kan inte, och bör inte, utöka programmet utöver vad vi rimligen kan underhålla. Om vi inte kan underhålla processerna, om de går sönder, eller om det uppstår betydande driftstopp, kan det ha en negativ inverkan på intrycket av programmet. Och vi vill säkerställa att alla ser positivt på programmet, att det tillför värde.”

”När jag bedömde potentialen för robotmjukvara såg jag att vi kunde påskynda våra automationer genom att ta bort alla onödiga steg för att snabbt leverera industrialiserade automationer. Vi ville inte lägga tid på drifthantering. Vi ville koncentrera oss på att få saker att gå framåt med robotteknik.”

is-001
wi04

Kvalitetssäkring

Run Management förbättrar den övergripande automationskvaliteten eftersom processerna måste klara en valideringsgranskning. Endast granskade processer accepteras för produktion.

wi01

Tillgänglighet

Digital Workforce Run Management ingår i Outsmart Enterprise Level för drift och produktion av Outsmart-lösningarna. Digital Workforce Run Management kan valfritt stödja enskilda RPA- eller BPM-processer utanför Outsmart Enterprise-nivån. Stöd för enskilda processer baseras på standardvalet av prioritet. Det är också tillgängligt för våra lokala kunder och organisationer som har byggt sin RPA-miljö internt eller med en annan tjänsteleverantör.

wi02

Inga dolda kostnader

Run Management finns tillgängligt på olika servicenivåer beroende på ditt behov av support . Den totala kostnaden är helt transparent. Det finns inga dolda kostnader – endast en grundavgift och processpecifika avgifter vilka varierar beroende på komplexitet.

is04

Tjänsten för RPA-underhåll säkerställer affärskontinuitet för kritiska processer

Vad händer om en bokförings-/AP-/löneutbetalningsprocess för en organisation med 50 000 heltidsekvivalenter inte kördes när den skulle?

Värde i EUR

1 dag med driftstopp

0

2 dag med driftstopp

0

3 dag med driftstopp

0

4 dag med driftstopp

0

5 dag med driftstopp

0

Varför Run Management?

Tjänsten omfattar följande områden:

ia01

Lösningsprocesses

som incident- och problemhantering. Run Management följer ISO 20000-processer och -struktur.

ia02

Standardändringar

inklusive ändringar på elementnivå i målapplikationer

wi04

Kvalitetsgodkännande

för nyligen automatiserade processer oavsett utvecklingsorgan

wi01

Hantering och schemaläggning

av de automatiserade processerna baserat på servicenivåavtalen för processerna.