Outsmart_logo_duotone_nega_RGB

Outsmart Services

#1 Helhetsplattform för automatisering av affärsprocesser och förvaltad tjänst

Managed Services

Outsmart är
hjärtat i verksamhetens arbetsflöden.

Det pumpar data genom organisationen och underlättar arbetet för dina mänskliga och digitala medarbetare.

Bättre automation och transparens i realtid

business process management

Ökat och tydligt affärsvärde

Maximerat utnyttjande av funktioner för verksamhetsautomation med low code (BPM, RPA, IDP)

Outsmart gör automation till en viktig del av din affärsstrategi

och hjälper till att säkerställa din konkurrenskraft genom att leverera högpresterande multiteknologiska lösningar för Business Process Automation från molnet, med stöd av proaktivt underhåll 24/7 som förbättrar den övergripande kvaliteten på din automation.

Att arbeta i traditionella funktioner är ineffektivt som sätt att förbättra kritiska tvärfunktionella processer. Business Process Management (BPM) kan hjälpa dig att övervinna utmaningen genom att skapa fullständig kontroll och insyn i komplexa, långsiktiga och operativa processer. BPM omvandlar både mänskliga och systemaktiviteter vilka tidigare har varit separerade till effektiva arbetsflöden. Detta är precis vad Outsmart är utformat för!

Samtidigt har många organisationer investerat i RPA och kämpar nu med att effektivt hantera fel, oanvända licenser, risken att låsas fast vid en teknikleverantör, lågpresterande botar eller bristen på skalbarhet. Det är här som Outsmarts innovativa kommersiella modell hjälper till.

cloud-sync

Molnet jobbar 24/7:

Data bearbetas effektivt och underlättar för både mänskliga och digitala medarbetare.

set01

Bryt ner silon med BPM:

Från separerade till sömlösa arbetsflöden med Outsmart.

Outsmart_logo_duotone_nega_RGB

är Digital Workforces ledande multitekniska plattform och funktionstjänst för Business Process Automation

Pay-per-value, baserat på din förbrukning. Inga långsiktiga åtaganden.

Outsmart består av följande delar:

is-001
ia01

Produktionskapacitet

En multiteknikplattform med kapacitet att utföra dina automationer med low code (RPA, IDP, BPM). Vi levererar den nödvändiga BPM-, RPA- och AI-kapaciteten från vårt moln för att köra processerna på ett sätt som uppfyller dina affärskrav.

M01

Underhåll av processer

Underhållet levereras enligt ett skräddarsytt servicenivåavtal (SLA) för alla dina automatiserade processer som läggs till i tjänsten. Om en process kraschar eller avbryts får vårt team en varning och vi löser problemet. Vi övervakar alla dina processer 24/7 från vår Run Management-tjänst.

wi04

Kvalitetsstyrning

Vi säkerställer ordning och reda i produktionsmiljön i linje med branschens best practice. Alla processer som läggs till i tjänsten går igenom vår kvalitetssäkring, vilket garanterar att din lösning kan underhållas och fungerar bra i produktionen.

i08

Styrning

Transparens och kontroll över processprestanda, genomförande och SLA för processerna. Du får tillgång till alla verktyg för att övervaka prestanda via en intuitiv instrumentpanel.

Abonnemang och priser

Få den flexibilitet du behöver för att konfigurera och hantera din plattform för Business Process Automation.

Outsmart_logo_duotone_RGB

Go

Grundabonnemanget för att komma i gång med Business Automation

Outsmart_logo_duotone_RGB

Scale

En plattforms- och funktionstjänst för affärsautomation in-house.

Outsmart_logo_duotone_RGB

Enterprise

En nyckelfärdig lösning för global affärsautomation.

Känner du igen de här situationerna?

is01

Bristande transparens

Begränsad kundinsyn och/eller intern insyn i heltäckande processer?

is02

Hantering av ad hoc-förfrågningar

Utmanande och tidskrävande att hantera ad hoc-förfrågningar (ytterligare granskning eller t.ex. RPA-undantag)?

is03

Standardiseringsproblem

Mycket varierande och ej standardiserade processer, där det är svårt att säkerställa att arbetet utförs i rätt ordning?

is04

Transparensproblem

Hur skapar vi transparens för flaskhalsar i interna processer i hela värdeströmmen?

is05

Bristande efterlevnad

Bristfällig kontroll, ostrukturerat arbete och dålig transparens orsakar problem med efterlevnaden; ingen kedja för att verifiera varför beslut fattas.

is06

Fragmenterade förbättringar

Spridda och ofullständiga förbättringsinitiativ?

is07

Automationskvalitet

Hur kan jag förbättra automationskvaliteten – oavsett om den byggs internt eller av en partner?

is08

Kontinuerlig drift

Hur kan jag garantera 24/7-drift för att slippa nuvarande begränsningar, särskilt inom mer affärskritiska processer?

Vårt affärslöfte:
wi01
Snabbt

Med Outsmart garanterar vi att ledtiderna för era affärsprocesser end-to-end kommer att se helt annorlunda ut, vilket ökar möjligheten till förbättrade affärsresultat i er verksamhet.

wi03
Insyn och kontroll genom hela processen

Det traditionella sättet att arbeta i funktionella silos är begränsat när man hanterar kritiska tvärfunktionella processer. Med BPM får du istället total kontroll på och full insyn i komplexa processer som löper över lång tid, och tidigare isolerade mänskliga aktiviteter eller systemaktiviteter samordnas genom hela organisationen till sömlösa arbetsflöden.

wi02
Mätbar effekt på verksamheten

Vi åtar oss att tydligt uttrycka vilka affärsförbättringar som våra funktioner och metoder ger i kundernas egna specifika sammanhang. Genom vår kommersiella innovation bär vi en del av licensriskerna på uppdrag av kunderna och gör det möjligt för er att ringa in affärsnyttan med den specifika lösning som är aktuell.

wi04
Kvalitet

Med Outsmart-funktionerna och kontroll över end-to-end-processerna kommer era first-time-right-KPI:er att förbättras samtidigt som vi säkerställer total spårbarhet och fullständig regelefterlevnad.

wi05
Flexibel debitering

Du behöver inte binda upp dig till kapacitet. Med Outsmart kan du skala upp eller ner utifrån behov. Du betalar bara för användningen och inget extra. Du kan enkelt justera kapaciteten efter säsongsförändringar, toppar i efterfrågan eller andra variationer i verksamheten.

wi06
Upphandlingstransparens

Ett servicepris inkluderar allt: det finns inga dolda kostnader! Inga otrevliga ekonomiska överraskningar i samband med drift eller underhåll av lösningen. Köp hela end-to-end-processen med en prismodell som bygger på pris-per-användning/pris-per-transaktion samt en SLA-baserad modell för affärskontinuitet och lös därigenom komplexa affärsutmaningar utan att behöva köpa in flera olika tekniker separat.