Intelligenta Automatiseringslösningar För
Tjänsteföretag

Serviceorienterade företag drar nytta av intelligent automatisering

Företag inom alla sektorer använder intelligent automatisering som en del av sin digitala transformationsstrategi för att förbättra regelefterlevnad och kvalitet, samtidigt som kostnaderna reduceras. Serviceorienterade företag inom detaljhandel, finans, affärsrådgivning och hotell har fått högre kundnöjdhet, kompenserat för arbetskraftsbrist och blivit snabbare och mer exakta i den dagliga driften genom att använda robotiserad processautomatisering.

RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Guide

Setting up World-Class RPA Maintenance - Why you need it and how to set it up

This guide explores the topic of RPA maintenance and introduces the different RPA maintenance models with a view to helping you scale up your RPA programme.

Processexempel

services-workorders

Arbetsorder

Underhållsordrar kan automatiseras för att spåra felaktiga eller skadade delar för att öka punktligheten.

Läs mer

När underhållsordrar automatiseras för att spåra felaktiga eller skadade delar och viktiga komponenter i det centrala underhållet, slipper personalen att spendera tid på informationsdubblering eftersom robotar kan hantera strukturerade kalkylblad och öka punktligheten och exaktheten i rutinuppgifter.

customer-master-data

Kund-masterdata

Det går att öka kvaliteten och hastigheten i uppdateringen av kund-masterdata utan systemintegrationsprojekt.

Läs mer

En robotiserad arbetsstyrka kan ge högre datakvalitet tack vare snabbare uppdatering av data och en minskning i antalet manuella inmatningsfel. Den tid som personalen sparar på manuell bearbetning kan istället läggas på att fokusera på kunderna.

services-claimshandling

Skadebedömning

Digitala medarbetare kan ta emot kravanspråk från kunder och utreda med hjälp av regelbaserade mätvärden för en rad olika faktorer.

Läs mer

Dessa faktorer kan omfatta produktionsbatch, råmaterial, plats eller huvudkomponenter. Roboten kan också skapa skadebedömningsrapporter och jämföra kravanspråken för att analysera cykliska trender och peka på potentiella fel.