Våra värderingar

Vi möjliggör värdefullt arbete

I grunden möjliggör vi värdefullt arbete. Digitala medarbetare är outtröttlig, felfri och skalbar arbetskraft som gör det möjligt för människor att fokusera på mer värdefulla uppgifter – planering, ledning, kundservice, innovation och mycket mer. Den insparade tiden kan investeras i mer meningsfullt arbete med mer flexibilitet.

 

Vi anser att de bästa affärsmässiga resultaten uppnås när människor och digitala medarbetare samarbetar, och att kombinationen ger möjligheter som leder till ökad noggrannhet, punktlighet och förbättrad regelefterlevnad. Människor kan därmed utföra mer värdefulla arbetsuppgifter och röra sig bort från transaktionsuppgifter – som robotar är bättre på.

manifesto-dwf

Vår organisation förlitar sig på människor och vi strävar efter minimal hierarki. Tillsammans, som ett team, har vi fastställt våra företagsvärderingar, vilka återspeglas i allt vi gör:

 • A learning mindset

  Vi delar kunskap, framgång och misslyckanden. Vi är nyfikna, provar nya saker och vågar kliva ur komfortzonen.

 • Passion for customer success

  Vi brinner för att hjälpa våra kunder till framgång och för att säkerställa att de erhåller verkligt värde. Vi förstår våra kunders behov och mäter tillfredsställelse och prestanda.

 • Integrity in all relationships

  Vi håller vad vi lovar och sätter värde på alla människor omkring oss. Vi tar ansvar för våra handlingar och vågar säga emot om det behövs, på ett respektfullt sätt.

 • Caring for each other

  Vi är alltid där för att hjälpa och stödja varandra. Vi är intresserade av andras prestationer, utveckling och försöker att förstå saker ur deras synvinkel.