DWF1

Vad är

En digital medarbetare är en automatiserad kollega som fått lära sig att utföra affärsprocesser precis som en vanlig anställd, fast snabbare och utan misstag. I framtiden kommer alla arbetslag att ha digitala medarbetare som arbetar tillsammans med oss människor.

Business rule

Dynamisk regelmotor

Förprocess

Chatbot
Bildfångst
OCR/ICR
Bildextrahering
Klassificering/ML

Kärnprocess

Robotiserad processautomatisering
Maskininlärning

Efterprocess

Processanalys
Logganalys

Digitala medarbetare hjälper till med att automatisera alla steg i affärsprocessen genom att utnyttja intelligent automatisering, inklusive robotiserad processautomatisering, chatbotar, natural language processing, tillsammans med andra kognitiva teknologier.

 

Varje digital medarbetare kan hantera en eller flera processer eller uppgifter. Den kan också tränas till att prioritera valda uppgifter, hantera undantag och lära sig genom att utföra. Digitala medarbetare kan levereras via molnet eller lokalt för utvalda teknologier.

Automatisering av affärsprocesser har många fördelar

Att automatisera affärsprocesser ger många fördelar: snabbare digitalisering, ökad produktivitet, förbättrad kundupplevelse, snabbhet och felfri leverans. Samtidigt kan automatisering hjälpa till med att införliva nya innovationer i befintliga processer. Unika affärsprocesskrav som kräver en mängd olika teknologier kan hanteras sömlöst tillsammans och leverera de största fördelarna med automatisering.

 

Digitala medarbetare revolutionerar våra arbetsplatser. Införandet av en digital personalstyrka är snabb och ekonomisk, och inga förändringar krävs i befintliga informationssystem. Transformationen ger en felfri och stabil arbetsprocess som minskar antalet fel beroende på den “mänskliga faktorn”.

Utnyttja automatiseringspotentialen i olika teknologier

Traditionellt har digitala medarbetare byggts med hjälp av robotiserad processautomatisering, vilket gjort dem kapabla att hantera kunskapsarbeten som bygger på fördefinierade affärsregler. Genom att kombinera detta med de nya möjligheter som erbjuds av natural language processing, chatbotar och andra AI-teknlogi, går det att skapa digitala medarbetare som kan automatisera mer komplexa uppgifter och som lär sig genom att göra. Resultatet är att ännu fler anställda kan frigöras från rutinuppgifter och istället syssla med strategiskt mervärdesarbete.

Våra intelligenta digitala medarbetare kan tolka och förstå:

unstructured

Ostrukturerad data

I form naturlig text, bilder, videor, etc.

structured

Tabelldata

Som finansiella rapporter, sensorflöden etc.

De kan också prata med människor på naturliga språk.

Vi har skapat dessa möjligheter genom att använda toppmodern teknik för artificiell intelligens som natural language processing, datorseende, djup maskininlärning, och maskininlärning och i partnerskap med innovativa företag som Boost.ai, Blue Prism, Microsoft och UiPath.