KommunWebinarSweden kopio

Webinar: samverkan mellan kommuner, framgång för RPA

Samarbete gör implementationen av digitala medarbetare snabbare och billigare.

När börjar de jobba hos er?

Onsdag 17.3.2021 kl. 9.00-10.00

Offentlig sektor har många utmaningar framför sig. Växande befolkning och krympande skatteunderlag tillsammans med ökad regelefterlevnad och medborgarnas förväntan på kommunal service är en svår nöt att knäcka. Samtidigt som många kommuner har stora utmaningar i att rekrytera och behålla personal. På många håll ser vi att automation och digitala medarbetare (RPA, robotic process automation) är en del av lösningen.

Digitala medarbetare kan outtröttligt arbeta med monotona, repetitiva och regelstyrda arbetsuppgifter så att människor får mer tid till mer kvalificerade och värdeskapande arbetsuppgifter. Kvaliteten i de arbetsuppgifter de digitala medarbetarna utför ökar, likaså rättssäkerheten. Ju mer man automatiserar, desto större blir vinsten. Ändå går det långsamt.

Digital Workforce är ledande i norden inom intelligent process automation och arbetar med flertalet kommuner. Vi har hjälpt 100-tals kunder automatisera 1 000-tals processer. Vårt förslag till lösning för att öka automationstakten är SAMARBETE.

  • Det kommunala uppdraget är det samma
  • Det finns ett begränsat antal system som kommunerna arbetar med
  • Kommunerna arbetar med samma processer, även om de ibland utförs på olika sätt

Möjligheterna till samverkan och återanvändning är stora, vilket leder till snabbare implementationstider och sänkta kostnader.

Vi kommer under året erbjuda de kommuner som vill samarbeta ett program där man kan delta fullt ut, eller på valda delar. Vi sätter upp en tidsplan över de processer som ska automatiseras inom samarbetet och delar information mellan oss om process logik, process definitions dokument och utvecklade process objekt. Det finns även möjlighet för kommuner att dela plattform om så önskas.

Initiativet är teknikoberoende, så länge ni väljer Blue Prism eller UiPath. Om ni redan har en RPA plattform idag kan vi köra på den. Behöver ni köpa in plattform kan vi hjälpa er med det. Vi kan erbjuda plattform både on-prem och som molntjänst. För processer i produktion kan vi erbjuda övervakning, drift och support.

Låter det intressant?

Välkommen på webinar tillsammans med Digital Workforce, Blue Prism och UiPath där vi presenterar upplägget vidare.

När? 17 Mars kl. 9:00

Titta på inspelningen