Intelligenta Automatiseringslösningar För
Vård & Omsorg

Användning av kognitiv automatisering inom vård och omsorg

Det finns en stor automatiseringspotential i både administrativa och kliniska processer i vård- och omsorgssektorn. Den främsta orsaken till att våra kunder investerar i automatisering är att frigöra tid för mer meningsfullt arbete, öka patientsäkerheten och förbättra kvaliteten. Digital Workforce är den ledande leverantören av smart automatisering inom vård och omsorg i Norden, där vi har automatiserat över 150 processer. Vi har ett dedikerat vård- och omsorgsteam med djup kompetens inom medicin, strömlinjeformning av processer, robotteknik och AI. Digital Workforce har en CE-certifiering för medicinsk utrustning för klinisk processautomatisering.

Automatisering kan hantera remisser, bokningar, lab-, radiologi. och patologiresultat, eller skapa förfrågningsformulär. Rapportering, kvalitetssäkring, HR, ekonomi och IT-processer är andra områden som kan automatiseras. Ändringar i digitala patientjournaler, såväl som patient- och befolknings risk och resursanalys är väl lämpade för RPA.

E-book

Intelligent Automation in Healthcare

5 Client Success Stories of Innovative Healthcare Facilities and Hospitals, who have streamlined their way of working by augmenting their existing human workforce with digital workers.

Download e-book
RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Heatmap for Health and Social Care processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Clinical - Referrals, Bookings Clinical - Lab/Path/Rad data handling Clinical - Intelligent, Care path and other Administrative - HR, IT Administrative - Finance, Logistics Data & Risk analysis reporting, Research
Referrals classification, transferring to the right unit Classification of labpratory/ pathology/ radiology results Intelligent OCR and NLP patient questionnaire handling Substitute employee need estimating and ordering Making service vouchers and commitments for expenditure Data transfer to quality register from EMR
Intelligent referrals classification, transferring to the right doctor Handling the normal results, making the EMR notes, sending the patient an SMS/ e-letterTES Intelligent NLP structurising of prescription data Rota planning automation Social care financial assis-tance application handling Official reporting e.g. waiting times
Structurised referrals handling – decisions on admission to care and urgency Following the arrival of results, transferring to the doctor in charge Care path – questionnaire, lab request form, visit booking, patient information On/ off- boarding automations Sales and purchase invoice checking Risk-/resource analysis on population level
Making bookings for consultations and operations Creating routine lab/radiology request forms Services management when patient is transferred btw home and hospital Log analysis and reporting, misuse identification Delivery order handling Analyzing EMR notes, identifying patients with a specified risk
Checking and handling free consultation times Checking the results handling Transferring patient questionnaire data directly to EMR Data transfers between it- systems Alignment of orders, purchase invoices and deliveries Research data collecting and analysing

Processexempel

social-EHR Notes and Lab results

Hantering av normala laboratorieresultat och journalanteckningar

En robot kan klassificera testresultat, och om de är normala, göra en journalanteckning och skicka patienter ett sms eller e-postmeddelande.

Läs mer

Digital Workforce har t.ex. automatiserat laboratorieresultatprocessen för tester av sexuellt överförbara sjukdomar för en hälso- och sjukvårdsmyndighet i en nordisk storstad. I 95 procent av fallen är resultaten normala och tack vare automatisering behöver läkaren bara hantera de återstående 5 procenten. Vi utvecklar för närvarande flera varianter för att automatisera hanteringen av laboratorie-, patologi- och radiologiska resultat.

Automatisering av patientuppföljning är också i definitionsfasen för flera av våra kunder. En person med kronisk sjukdom som multipel skleros (MS) kan erhålla normala laboratorieresultat från regelbundna tester via automatisering och RPA kan hjälpa till med patientpåminnelser och med att boka kontrolltillfällen med sjukvårdsteamet.

social-automating-thecarepath - public-formprocessing

Automatiserar vårdvägen

End-to-end-automatisering av vårdplanen börjar med en person som fyller i sitt digitala symptomformulär.

Läs mer

Digitala medarbetare överför datan till journalsystemet, klassificerar den, skapar en personlig lab-förfrågan och informerar patienten.

Efter laboratorietestet klassificerar roboten resultaten, skriver journalanteckningarna och informerar patienten. Om resultaten är onormala, bokar roboten en tid hos doktorn och förbereder ett standardiserat recept.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Bemanning av hemtjänstpersonal

Roboten kan automatiskt räkna ut hur mycket extra personal som behövs och skicka en begäran till ett bemanningsföretag.

Läs mer

I Esbo, en stad med fler än 270 000 invånare, räknar vår robot hur många patienter som vårdas, hur många anställda som är tillgängliga och inte på semester och begär vikarier från ett bemanningsföretag. Denna automatisering har hjälpt sjuksköterskorna i ett av Esbo stads hemtjänsts serviceområden och införs nu i stadens alla fem serviceområden, vilket sparar in patientarbete motsvarande flera heltidsekvivalenter.

social-referrals-services-customermasterdata

Remisshantering

Våra robotar används för att skicka remisser till rätt klinik och läkare i stora vårdenheter.

Läs mer

AI-baserad maskininlärning används för att förbättra klassificering över tid. När en strukturerad remiss används, t.ex. för starrkirurgi, kan även läkarens remissbeslut, det vill säga tillgång till vård och prioritet, automatiseras baserat på regler som utvecklats av kliniker.

En Digital Workforce-robot hänvisar för närvarande människor till rätt läkare på ett stort universitetssjukhus.

A Digital Workforce robot currently directs people to their right clinician in a large university hospital.

social-ERDoctors and rediology reports

Akutläkare och radiologirapporter

Allvarliga patientsäkerhetsincidenter kan bli resultatet när journalsystem inte omdirigerar radiologirapporter till jourhavande läkare och spårar hanteringen av rapporter.

Läs mer

För att förbättra vårdresultaten automatiserar våra robotar systemet för radiologirapportering så att jourhavande läkare meddelas och uppföljning sker.

Patologi- och laboratorierapporter har liknande potential för automatisering.

social-parental-allowance

Hantering av ansökningar om föräldrapenning

Digital Workforce har automatiserat ansökningshanteringen för föräldrapenning. 

Läs mer

Detta är en en-to-end-automatisering av en socialhjälpsprocess där robotar genomför det regelbaserade godkännandet av föräldrapenning.

Sociala ersättningar har stor potential för automatisering eftersom beslutsfattandet huvudsakligen är regelbaserat. AI-baserad OCR kan kombineras med RPA för att läsa dokument, t.ex. intyg, skickade som bilder via mobila enheter.