Intelligenta Automatiseringslösningar För
Bankverksamhet

Digital Workforce hjälper bankerna att automatisera över 300 processer

Digital Workforce har arbetat tillsammans med banbrytande organisationer inom banksektorn för att automatisera processer, vilket lett till betydande besparingar, förbättrad kundupplevelse och konkurrensfördelar. Bankerna var tidiga att anamma robotiserad processautomatisering och håller nu på att institutionalisera användningen av robotik med hjälp av Digital Workforce. Det innebär att man använder robotik från molnet och implementerar avancerade support- och underhållsmodeller för att möjliggöra värdeskapande robotteknik i industriell skala. Bankerna vill också utöka omfattningen av automatiseringen med hjälp av RPA och artificiell intelligens (AI).

Webinar

How to realize significant benefits with Intelligent automation
– Case OP Financial Group

Case study
Toyota-TFS-GREY_FS1

Improving adaptivity in a fast-changing industry

Toyota Financial Services Norway (TFSN), a leading provider of car loan and lease services, implements Robotic Process Automation to increase agility and become more adaptive in a fast-changing industry.

Heatmap for Banking processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Risk & Compliance Life insurance Operations Contact Center Sales & loan process
KYC &. AML From rule based to learning AI Setting up a life saving from web Account statements Classifying customer messages by utilizing AI Making changes to a loan pay back schedule
Real time analytics with RPA Early withdrawal Serving death estate Enhancing after sales processes Online loan application
MIFID II and contract update & archiving Closing a Pension Savings account Blocking a card Updating customer address Mortgage loan prehandling
LOG data for audit trail Make a monthly saving to a Pensiion Savings account Family onboarding Customer transfers between branch offices Pre handling of fast credit applications
Sanction Screening Month end recurring accruals Closing an account Real time analytics with RPA
Support GDPR compliance with RPA Real time analytics with RPA CSAS feedback loop

Processexempel

risk-and-compliance

Riskhantering och Regelefterlevnad

Detta område har stor potential för utbyggnad av robotteknik och intelligent automatisering.

LÄS MER

Automatisering kan användas för att förbättra noggrannhet, öka stickprovsfrekvens och låta människor fokusera på icke-rutinuppgifter som t.ex. analys av exceptionella fall.

De mest värdefulla typerna av automatisering inom detta område inkluderar: lär känna din kund (KYC); anti-penningtvätt (AML) screening, myndighetsförfrågningar, övervakning av betalningstransaktioner, revisionsspår och regelefterlevnad.

sales-processes

Försäljningsprocesser

Försäljningsprocessen i filialverksamhet och särskilt på mobila enheter är ett prioriterat mål för användning av mjukvarurobotar.

LÄS MER

Digital Workforce arbetar med banker för att distribuera robotar som kan möjliggöra snabbare svar på kundförfrågningar, bearbeta online-låneansökningar eller slutföra förhandshantering av hypotekslåneansökningar och leverera snabba kreditansökningar.

Våra framgångsrika robotverktyg omfattar lånecertifikat, övertrasseringskrav, omläggning av lånebetalningar och avslutningsförfaranden vid månadsslut.

automate

Bankverksamhet

Användning av robotik börjar ofta i den dagliga verksamheten och resulterar i en stabilare och effektivare back end.

LÄS MER

Ett brett utbud av alternativ är tillgängliga, från leverans av balansrapporter för dödsbon till att hantera familje-onboarding.

Framgångsrik förflyttning av kunder mellan filialer, uppdatering av adresser, avslutning av konton, skicka meddelanden till bankfackskunder, blockera konton, leverera lösenord och säkerhetskoder är exempel på uppgifter som alla har automatiserats för ökad effektivitet. RPA kan också hantera feedback från kunder och kundnöjdhetsdata för vidare behandling av relevanta intressenter i banken.

contact-center

Kontaktcenter

Robotar som kompletterats med AI kan förändra hur kontaktcentret hanterar kundförfrågningar.

LÄS MER

Vid stora mängder e-post eller andra skriftliga kontakter kan du ge snabbare respons till kunder genom att klassificera inkommande kundmeddelanden med hjälp av AI-verktyg och automatisera de vanligaste uppgifterna. Denna metod snabbar på prioriteringen av de viktiga och brådskande förfrågningarna vilket ökar kundnöjdheten.

financial-administration

Finansförvaltning

Robotik kan möjliggöra snabbare och effektivare processer inom bankens finansiella administration.

LÄS MER

Exempel på processer som hanteras av RPA inkluderar validering av masterdata-konton, säkerställa fullständigheten och noggrannheten hos överföringar mellan reskontra/grundbok och huvudbok, förberedelse, godkännande och inmatning av återkommande bokningar, framtagning av stöddokumentation för månadsrapporter, omvärdering av tillgångar och skulder baserat på koncernredovisningsprinciper, avstämning av konton vid månadsslut, analys av kontosaldon vid månadsslut baserat på fördefinierade kriterier, förberedelse av månadsrapporter till företagsledningen, realtidsanalyser; automatiserad bokföring, dokumentarkivering och indirekta eller direkta skattautomatiseringsprocesser.

mutual-funds

Fonder & Livförsäkring

Robotik kan användas för att förbättra fondtransaktioner från webben till back end-systemet.

LÄS MER

Detta inkluderar registrering och omvärdering av fondredovisning samt generering av årliga kundrapporter.

På livförsäkringsområdet används robotautomatisering för att skapa sparkonton från online-gränssnittet till back-end, hantera annullering eller stängning av pensionskonton, hantera månatliga sparplaner för pensionssparande och månatliga periodiseringar.