Process Redesign for Automation

Design Services

Istället för att tvinga in automation i befintliga processer omformar vi processerna kring mänskliga styrpunkter. Denna kombination av human-in-the-loop och automation säkerställer ett smidigt och effektivt operativt arbetsflöde.

is04

Så skräddarsyr vi Outsmart-lösningen

Vår omarbetade process för automation är avgörande för att implementera vår Outsmart-automation med low code. Under denna fas arbetar vi nära våra kunder för att utforma processens arbetsflöde baserat på deras behov och krav. Vi tar hänsyn till det ursprungliga arbetsflödet och införlivar nödvändiga funktioner, mänskliga interventioner och datakällor.

im01

Människocentrerad design:

Utforma processer kring mänskliga styrpunkter.

im02

Samarbetsinriktad strategi:

Arbeta sida vid sida med kunderna för optimala lösningar.

im03

Sömlös integration:

Smidig automation i befintliga arbetsflöden.

im05

Datamodellering och dataintegration

Dessutom definierar vi modeller för datautvinning, krav på databehandling och behov av intelligent dokumenthantering (IDP). Om det finns en befintlig RPA-komponent (Robotic Process Automation) i processen baserar vi den på kundens Process Design Document (PDD). Vid behov justerar vi den för att anpassa den till det nyligen definierade processarbetsflödet.

im04

Bedömning av IT-infrastruktur

För att säkerställa en smidig implementering utvärderar vårt team våra kunders krav på IT-infrastruktur. På så sätt säkerställer vi att automationen integreras sömlöst i kundens befintliga system.

En resa präglad av samarbete

Under hela processen för automation har vi en öppen kommunikation med kundens team. Vi arrangerar möten för informationsutbyte för delaktighet i hur vårt arbete fortskrider. Denna samarbetsstrategi säkerställer att den slutliga lösningen uppfyller våra kunders unika behov och maximerar fördelarna med automation.