Intelligenta Automatiseringslösningar För
Kundservice

Bättre kundservice med intelligent automatisering

Företagen i många olika branscher använder intelligent automatisering som en del av sin digitala transformationsstrategi för att bli effektivare, förbättra kundservice och öka intäkterna. Serviceorienterade företag inom t.ex. detaljhandel, finansiella tjänster, affärsrådgivning och hotell har fått högre kundnöjdhet, kompenserat för arbetskraftsbrist och blivit snabbare och mer exakta i den dagliga driften genom att använda robotiserad processautomatisering.

Digital Workforce har arbetat med ett brett spektrum av serviceorienterade företag för att spara tid och pengar, garantera felfria leveranser och förbättra affärsprocesser. Kunderna gynnas när serviceagenter är mer tillgängliga och har befogenhet att svara på förfrågningar. Det går att transformera icke-integrerade system och reducera repetitivt arbete.

AMA Webinar

Ask Me Anything
about Customer Service Automation

Case study
TMH-Primary-Logo-2014-CMYK

Empowering agile customer service with RPA - Case Toyota Material Handling

Toyota Material Handling Norway AS (TMHNO), a leading supplier of material handling equipment, uses Robotic Process Automation to improve customer experience and build competitive edge.

Heatmap for Customer Service processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Channel specific communication Back Office (2nd line) Other
Phone Routine request fullfilment Invoicing queries
Chat Problem solving Claim handling
Email Routing to 3rd level teams Product/Service specific process
Portal
Apps

Processexempel

data-cleaning

Integrera webbgränssnitt med äldre system

RPA kan effektivt hjälpa till med att kopiera data från e-postmeddelanden eller webbformulär.

Läs mer

RPA kan effektivt hjälpa till med att kopiera data från e-postmeddelanden eller webbformulär.

routine-requests

Automatisera inkommande e-postmeddelanden

Stora kundserviceenheter har personal som hanterar inkommande mail för att säkerställa att förfrågningar hamnar hos rätt team.

Läs mer

Intelligent processautomatisering frigör teamresurser för uppgifter som skapar mervärde.

procurement

Hämta kundorder

Leverantörer kan behöva använda affärssystem eller extranätportaler som kräver att personal matar in data online.

Läs mer

Att hämta data från en portal eller skriva in data till ett ERP-system är en tidskrävande aktivitet som dessutom ofta drabbas av fel. RPA kan automatisera det ”klipp ut och klistra in”-arbete som krävs för upphandlingsformulär och förenkla processen för stora företag och leverantörer.

Public-Financial Management and the Audit Trail

Automatisera massaktiveringar

Stora kampanjer för att aktivera kunder kan överväldiga kundservicen om inte onboarding-processen är helt automatiserad.

Läs mer

Digitala medarbetare kan hantera rutinmässiga förfrågningar vid aktivering av nya tjänster och därmed överbrygga eventuella brister tills onboarding-processen är helt automatiserad eller balansera arbetsbelastningen under transformationen av de berörda processerna.

workforce-planning

Planera arbetskraften

Många företag använder redan robotar för att skapa en basplan för sin arbetsstyrka.

Läs mer

Att balansera resurser och krav baseras huvudsakligen på enkla regler, prognoser och agentkvalifikationer. Automatisering kan skapa en plan som teamledningen kan finjustering och slutföra.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Hantera toppbelastningar

Att allokera resurser till kundserviceteam kan vara en utmaning på grund av varierande efterfrågan beroende på säsongs- och efterfrågetoppar.

Läs mer

Automatisering kan tackla efterfrågetoppar med större flexibilitet, beroende på din resursplanering och tillgänglighet på deltidsanställda.