Intelligenta Automatiseringslösningar För
Offentlig Sektor

Accelererande digital transformation i den offentliga sektorn

Att förändra tjänster för att erbjuda ökad kvalitet och säkerhet, utan att öka personal- och budgetnivåer, är en gemensam utmaning för den offentliga sektorn, från kommuner till myndigheter. Digitala medarbetare är en flexibel och effektiv lösning på problemet!

Digital Workforce har arbetat tillsammans med stora myndigheter och kommuner sedan 2015. Intelligent processautomatisering (IPA) och applikationer relaterade till artificiell intelligens (AI) har haft stor efterfrågan. Tillsammans fortsätter dessa två teknologier att stödja betydande produktivitetsvinster.

Case study
sodertalje-logo

Södertälje – a Swedish municipality, and digital forerunner – turned to bots

to ensure effective operations and excellent customer service during the COVID-crisis

Case study
Oulu_s

City of Oulu’s successful innovation project OuluBot moves to production

OuluBot is Finland’s first digital customer service agent that combines AI and software robotics. It provides residents with extensive and multichannel information 24/7.

Heatmap for Public Sector processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Central Government
Safety & Defence Education & Culture
Health & Social Care Finance & Tax
Pension & Benefits Justice & Control
Local Government & Non-Governmental
Health & Social Care Education & Culture
Infrastructure & Environment Safety & Rescue
Growth Services Nonprofits
Value Streams
Customer Service Case, Record & Document Management Finance HR IT Sourcing Risk, Quality & Audit

Processexempel

Public-Financial Management and the Audit Trail

Ekonomisk förvaltning och revisionsspår

Automatisering av fakturabearbetning har implementerats i stor utsträckning, inklusive fakturahantering och godkännande.

Läs mer

Många steg i hanterings- och godkännandeprocessen för inköpsfakturor kan enkelt automatiseras av en robot, eftersom processen har tydliga regler och relativt få applikationer används under hanteringen.

Public-Reconciliation and Reporting

Avstämning och rapportering

Avstämningsprocesser har vanligtvis hög volatilitet och kräver mycket resurser under högtrafik.

Läs mer

Detta gör avstämning och rapportering till perfekta uppgifter för en skalbar, digital personalstyrka. Digital Workforce stöder automatisering av huvudboksavstämning, aktivering och rapportering av anläggningstillgångar.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

HR

Automatisering inom HR kan sträcka sig från onboarding och utbetalningar till löneprocesser och semester.

Läs mer

Digital Workforce möjliggör automatisering av stödprocesser för HR som ofta kräver manuellt arbete.

public-IT-datamigrations

Datamigrering

IT-avdelningar arbetar vanligtvis med knappa resurser och många manuella processer som involverar många olika äldre system.

Läs mer

Detta öppnar möjligheter för automatisering. Digital Workforce arbetar aktivt med datamigrering, skapar och uppdaterar åtkomsträttigheter och tar emot tillfällig integrationshjälp.

claims-handling

Formulärbehandling

Kommunala myndigheter använder webbportaler och e-postmeddelanden med hjälp av vilka invånarna kan fylla i formulär.

Läs mer

Dessa kanaler används för att ansöka om tjänster och stöd. Digital Workforce kan hjälpa till med att automatisera rutinförfrågningar kring t.ex. lokaluthyrning vid evenemang och därmed förbättra kundservicen.