Intelligenta Automatiseringslösningar För
HR & Lönehantering

Intelligent automatisering håller snabbt på att transformera hr och lönehantering

Genom att ge repetitiva, manuella HR-uppgifter till en robot kan HR fokusera på mer strategiskt arbete, de anställdas upplevelse av sitt arbete och värdefull interaktion mellan de anställda. HR-team i stora organisationer vet hur mycket manuellt arbete som krävs vid anställning och talangförvärv och på att hålla koll på de anställdas tid i kalkylblad och lönelistor. Sömlös och felfri lönehantering med hjälp av en mjukvarurobotar ökar noggrannhet, punktlighet och regelefterlevnad.

Användningen av mjukvarurobotar blir allt vanligare för uppgifter som kräver kontroll och systematisk granskning av stora mängder data. RPA kan utnyttjas i de dagliga processer som krävs för att hantera hela system och under systemförändringar, när stora mängder data flyttas från ett äldre system till ett nytt. Robotik kan på många nivåer ersätta traditionella integrationsfunktioner och möjliggöra en flexibel och snabb implementering.

RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Guide

Setting up World-Class RPA Maintenance - Why you need it and how to set it up

This guide explores the topic of RPA maintenance and introduces the different RPA maintenance models with a view to helping you scale up your RPA programme.

Heatmap for HR and Payroll processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

HR Services Payroll Travel Accounting
Recruitment supoort Maintenance of Payroll Accounting data Travel master data maintenance
Onboarding process support Payroll preparation taks, Applications, Pension Matters Travel & Expense claim processing
Offboarding process support Vacation calculations, informing and entries into payroll Travel & Expense claim payment processing
Employee master data maintenance Payroll data receipt controls and handling of salary data Travel Accounting data generation
Compensation and benefit administration Salary increases Travel Accounting vs. GL reconciliation
Learning and development Salary Calculation and Payroll Payments Reporting to the Tax Authorities
Vacation & absence notifications Payroll Accounting data generation, Reconciliation & Reporting Archiving

Processexempel

hours-worked

Arbetade timmar

Roboten verifierar att den anställdes timmar har registrerats och korrigerar eventuella skillnader jämfört med skiftet.

Läs mer

Automatiska rapporter ger handledaren information om det finns ett ovanligt stort antal registrerade timmar, uteblivna timmar, övertidstimmar eller timeouter som kräver en närmare titt.

checking-vacation-balances

Kontrollera semesterbalanser

RPA kan användas för att automatiskt stämma av semesterbalanser mellan löne- och HR-systemet.

Läs mer

Eventuella undantag kan skickas till lönegruppen för avräkning.

automate

Överföring av lönelistor och rapporter

Att automatisera lönerapporter med RPA ökar noggrannhet, aktualitet och regelefterlevnad.

Läs mer

En robot kan fylla ut informationen i bearbetade lönefiler till en checklista enligt ISAE:s standardkrav och automatisera lönerapporter.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Nya anställda och validering

Onboarding av nya anställda i lönesystemet, baserat på anställningsblanketter, kan automatiseras.

Läs mer

Dessutom kan en mjukvarurobot kontrollera den nödvändiga informationen och rapportera avvikelser i anställningsdata.

employee-master-data

Uppdateringar av anställdas masterdata

Automatisera överföringen av de anställdas masterdata till lönesystemet, och lägg märke till den lyckade överföringen av varje fil.

Läs mer

Digitala medarbetare kan kontrollera avvikelser och informera löneteamet.

data-cleaning

Överföring av personaldata till lönesystemet

Robotar överför data från arbetstidsrapporteringssystemet till lönesystemet.

Läs mer

När det görs innan löneberäkningarna börjar, leder det till ökad effektivitet i överföringssystemet.