Rozwiązania z zakresu Inteligentnej Automatyki w
Sektor publiczny

Przyspieszenie rozwoju transformacji cyfrowej w sektorze publicznym

Transformacja usług w celu zapewnienia doskonałości i bezpieczeństwa w ramach istniejącego personelu i budżetu jest wspólnym wyzwaniem, przed którym stoi sektor publiczny, od gmin po ministerstwa. Pracownicy cyfrowi to elastyczne i wydajne rozwiązanie problemu.

DWF współpracuje z sektorem publicznym od 2015 r., wspierając ministerstwa i duże gminy miejskie. Inteligentna Automatyzacja Procesów (IPA) i aplikacje związane ze sztuczną inteligencją (AI) cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Te dwie technologie wspólnie przyczyniają się do znaczącego wzrostu wydajności.

Case study
sodertalje-logo

Södertälje – a Swedish municipality, and digital forerunner – turned to bots

to ensure effective operations and excellent customer service during the COVID-crisis

Case study
Oulu_s

City of Oulu’s successful innovation project OuluBot moves to production

OuluBot is Finland’s first digital customer service agent that combines AI and software robotics. It provides residents with extensive and multichannel information 24/7.

Heatmap for Public Sector processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Central Government
Safety & Defence Education & Culture
Health & Social Care Finance & Tax
Pension & Benefits Justice & Control
Local Government & Non-Governmental
Health & Social Care Education & Culture
Infrastructure & Environment Safety & Rescue
Growth Services Nonprofits
Value Streams
Customer Service Case, Record & Document Management Finance HR IT Sourcing Risk, Quality & Audit

Przykłady procesów

Public-Financial Management and the Audit Trail

Zarządzanie finansami i ścieżka audytu

Wdrożono automatyzację przetwarzania faktur, w tym weryfikację i zatwierdzanie faktur.

Czytaj więcej

Wiele etapów procesu weryfikacji i zatwierdzania faktury zakupowej może być łatwo zautomatyzowany przez robota, ponieważ proces ten ma jasne zasady, ze stosunkowo niewielką liczbą używanych aplikacji.

Public-Reconciliation and Reporting

Rekoncyliacja i raportowanie

Procesy rekoncyliacji zazwyczaj charakteryzują się dużą zmiennością i wymagają więcej zasobów w okresach szczytowych.

Czytaj więcej

To sprawia, że rekoncyliacja i raportowanie są idealnymi zadaniami dla skalowalnej, cyfrowej siły roboczej. Digital Workforce obsługuje automatyzację rekoncyliacji księgi głównej, aktywacji środków trwałych i raportowania.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Zasoby ludzkie

Automatyzacja w HR ma szeroki wachlarz zastosowań, od onboardingu pracowników i płatności do procesów płacowych i urlopów.

Czytaj więcej

Digital Workforce umożliwia automatyzację procesów wspierających HR, które często wymagają pracy ręcznej.

public-IT-datamigrations

Migracje danych

Działy IT zazwyczaj mają ograniczone zasoby i wiele ręcznych procesów, obejmujących kilka różnych starszych systemów.

Czytaj więcej

Stwarza to możliwości automatyzacji. Digital Workforce aktywnie pracuje nad migracjami danych, tworzeniem i aktualizowaniem praw dostępu, otrzymywaniem tymczasowej pomocy przy integracji.

claims-handling

Przetwarzanie formularza

Urzędy miast korzystają z portali internetowych i e-maili, za pośrednictwem których mieszkańcy mogą wypełnić formularze.

Czytaj więcej

Tymi kanałami można zgłaszać wszelkie sprawy urzędowe. Digital Workforce może pomóc w przekształceniu rutynowych zapytań, takich jak wynajem obiektów na imprezy publiczne i zautomatyzować aplikacje w celu poprawy obsługi klienta.