Rozwiązania Inteligentnej Automatyki W
Bankowość

Digital Workforce pomaga bankom zautomatyzować ponad 300 procesów

Digital Workforce współpracowało z pionierskimi organizacjami z branży bankowej w celu zautomatyzowania ich procesów, co przyniosło im znaczne oszczędności, lepsze doświadczenie klientów i przewagę konkurencyjną. Jako wcześni użytkownicy zrobotyzowanej automatyzacji procesów, obecnie banki instytucjonalizują wykorzystanie robotyki przy pomocy Digital Workforce. Obejmuje to wdrożenie robotyki z chmury (link: Robot as a Service) i zaawansowanych modeli wsparcia i konserwacji, aby osiagnąć korzyści z robotyki na skalę przemysłową. Banki chcą również rozszerzyć zakres automatyzacji poprzez orkiestrację RPA i dzięki sztucznej inteligencji (AI).

Webinar

How to realize significant benefits with Intelligent automation
– Case OP Financial Group

Case study
Toyota-TFS-GREY_FS1

Improving adaptivity in a fast-changing industry

Toyota Financial Services Norway (TFSN), a leading provider of car loan and lease services, implements Robotic Process Automation to increase agility and become more adaptive in a fast-changing industry.

Heatmap for Banking processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Risk & Compliance Life insurance Operations Contact Center Sales & loan process
KYC &. AML From rule based to learning AI Setting up a life saving from web Account statements Classifying customer messages by utilizing AI Making changes to a loan pay back schedule
Real time analytics with RPA Early withdrawal Serving death estate Enhancing after sales processes Online loan application
MIFID II and contract update & archiving Closing a Pension Savings account Blocking a card Updating customer address Mortgage loan prehandling
LOG data for audit trail Make a monthly saving to a Pensiion Savings account Family onboarding Customer transfers between branch offices Pre handling of fast credit applications
Sanction Screening Month end recurring accruals Closing an account Real time analytics with RPA
Support GDPR compliance with RPA Real time analytics with RPA CSAS feedback loop

Przykłady procesów

risk-and-compliance

Ryzyko i zgodność

Ta dziedzina ma ogromny potencjał wdrażania robotyki i Inteligentnej Automatyzacji.

Czytaj więcej

Automatyzacja może służyć poprawie dokładności, zwiększeniu częstotliwości próbkowania i umożliwieniu ludziom skupienie się na nierutynowych zadaniach, takich jak analiza wyjątkowych przypadków.

Najbardziej wartościowe automatyzacje dostarczane w tym obszarze to: poznaj swojego klienta (KYC); przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML); dochodzenia organów władzy; monitorowanie transakcji płatniczej; ścieżka audytu i zgodność.

sales-processes

Procesy sprzedaży

Proces sprzedaży w oddziałach, a zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, jest głównym celem zastosowania robotyki jako narzędzia.

Czytaj więcej

Digital Workforce współpracuje z bankami w celu wdrożenia robotów, dzięki którym reakcja na zapytania klientów jest szybsza; które przetwarzają wnioski o pożyczkę online lub wstępnie obsługują wnioski o kredyt hipoteczny i dostarczają wnioski o szybkie kredyty.

Nasze stosowane z sukcesem narzędzia robotyki obejmują procesy związane z certyfikatami kredytowymi, powiadomieniami o debetach, zmianami harmonogramu spłat kredytów i procedurami zamykania miesiąca.

automate

Operacje bankowe

Zastosowanie robotyki często rozpoczyna się od analizy operacji i skutkuje bardziej wydajnym back-endem.  

Czytaj więcej

Dostępny jest szeroki wachlarz rozwiązań, poczynając od dostarczania bilansów finansowych dla poszczególnych nieruchomości po sprytne zarządzanie budżetem  rodzinnym.

Udana obsługa transferów klientów pomiędzy oddziałami; aktualizowanie adresów; zamykanie kont; wysyłanie powiadomień do właścicieli skrytek depozytowych, blokowanie kont; dostarczanie haseł i kodów bezpieczeństwa – to wszystko zostało zautomatyzowane w celu zwiększenia efektywności. RPA może również zarządzać informacjami zwrotnymi od klientów i danymi dotyczącymi badania satysfakcji w celu ułatwienia ich przetworzenia przez odpowiedniego interesariusza w banku.

contact-center

Centrum kontaktowe

Robotyka wzbogacona sztuczną inteligencją może zostać wykorzystana do przekształcenia sposobu, w jaki centrum kontaktowe obsługuje zapytania klientów.

Czytaj więcej

W sytuacji, gdy liczba e-maili lub innych form pisemnego kontaktu jest duża, możesz odpowiadać klientom w szybszy sposób, klasyfikując ich przychodzące wiadomości za pomocą narzędzi AI i automatyzując najczęściej wykonywane zadania. Ta metoda przyspiesza priorytetyzację ważnych i pilnych zapytań w celu zwiększenia zadowolenia klientów.

financial-administration

Administracja finansowa

Robotyzacja zapewnia szybsze i bardziej wydajne procesy w administracji finasnowej banków.

Czytaj więcej

Obejmuje to walidację kont podstawowych; zapewnienie kompletności i dokładności transferów interfejsów między księgami pomocniczymi a księgą główną; przygotowywanie, zatwierdzanie i księgowanie powtarzających się wpisów do dziennika; przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla wpisów do dziennika na koniec okresu rozliczeniowego; rewaluację wartości aktywów i należności na podstawie polityki rachunkowości grupy; rekoncyliację kont na zamknięcie miesiąca; analizę sald na zamknięcie miesiąca na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów; przygotowywanie miesięcznych raportów zarządczych, analizy w czasie rzeczywistym; automatyczną archiwizację dokumentów księgowych; pośrednie lub bezpośrednie procesy automatyzacji podatków – tymi wszystkimi procesami zarządza RPA.

mutual-funds

Fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia na życie

Robotykę można zastosować w celu zwiększenia transakcji księgowości funduszy z sieci do back endu.

Czytaj więcej

Obejmuje to rejestrację i oszacowanie księgowości funduszy, a także generowanie rocznych raportów klientów.

W ubezpieczeniach na życie zrobotyzowana automatyzacja jest wykorzystywana do otwierania konta oszczędnościowego od interfejsu do back endu, obsługi wczesnych wypłat lub zamknięcia konta emerytalnego, zarządzania miesięcznymi planami oszczędności w zakresie oszczędności emerytalnych i zabezpieczenia powtarzalnych rozliczeń międzyokresowych.

Aktualności związane z bankowością

Digital Workforce partnerem kierunku Automatyzacja Procesów Biznesowych

2. marca 2020 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Miasto Łódź i partnerzy biznesowi: Digital Workforce, Nordea, Fujitsu, BSH ...
Czytaj więcej

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.