Rozwiązania Inteligentnej Automatyzacji w
Służba zdrowia i pomoc społeczna

Stosowanie automatyzacji poznawczej w służbie zdrowia i pomocy społecznej

Istnieje ogromny potencjał zarówno w procesach administracyjnych, jak i klinicznych w zakresie automatyzacji służby zdrowia i pomocy społecznej. Głównym powodem, dla którego nasi klienci inwestują w automatykę jest możliwość przeznaczenia większej liczby godzin na bardziej znaczącą pracę, zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i poprawę jakości. Digital Workforce jest wiodącym dostawcą Inteligentnej Automatyzacji w sektorze służby zdrowia i pomocy społecznej w regionie nordyckim, gdzie zautomatyzowaliśmy ponad 150 procesów. Mamy dedykowany zespół ds. zdrowia, w tym ekspertów z dziedziny medycyny, process leaning, robotyzacji i AI. Digital Workforce posiada certyfikację urządzeń medycznych do automatyzacji procesów klinicznych.

Automatyzacja może dotyczyć skierowań, rezerwacji, wyników laboratoryjnych, radiologicznych i patologicznych lub tworzyć formularze wniosków. Ponadto, raportowanie, zapewnienie jakości, HR, finanse i procesy IT mogą również zostać zautomatyzowane. Zmiany EHR, a także ryzyko pacjenta i populacji oraz analiza zasobów są również odpowiednie dla RPA.

E-book

Intelligent Automation in Healthcare

5 Client Success Stories of Innovative Healthcare Facilities and Hospitals, who have streamlined their way of working by augmenting their existing human workforce with digital workers.

Download e-book
RPA guide

Increase the return from RPA investments with a pay-as-you-go model

How to implement RPA so that costs correlate with gained business value.

Heatmap for Health and Social Care processes

high
Automation potential

High

medium
Automation potential

Medium

Clinical - Referrals, Bookings Clinical - Lab/Path/Rad data handling Clinical - Intelligent, Care path and other Administrative - HR, IT Administrative - Finance, Logistics Data & Risk analysis reporting, Research
Referrals classification, transferring to the right unit Classification of labpratory/ pathology/ radiology results Intelligent OCR and NLP patient questionnaire handling Substitute employee need estimating and ordering Making service vouchers and commitments for expenditure Data transfer to quality register from EMR
Intelligent referrals classification, transferring to the right doctor Handling the normal results, making the EMR notes, sending the patient an SMS/ e-letterTES Intelligent NLP structurising of prescription data Rota planning automation Social care financial assis-tance application handling Official reporting e.g. waiting times
Structurised referrals handling – decisions on admission to care and urgency Following the arrival of results, transferring to the doctor in charge Care path – questionnaire, lab request form, visit booking, patient information On/ off- boarding automations Sales and purchase invoice checking Risk-/resource analysis on population level
Making bookings for consultations and operations Creating routine lab/radiology request forms Services management when patient is transferred btw home and hospital Log analysis and reporting, misuse identification Delivery order handling Analyzing EMR notes, identifying patients with a specified risk
Checking and handling free consultation times Checking the results handling Transferring patient questionnaire data directly to EMR Data transfers between it- systems Alignment of orders, purchase invoices and deliveries Research data collecting and analysing

Przykłady procesów

social-EHR Notes and Lab results

Obsługa normalnych wyników laboratoryjnych i tworzenie notatek ehr

Robot może klasyfikować wyniki testów, a jeśli są normalne, zrobić notatkę EHR i wysłać pacjentom smsa lub e-mail.

Czytaj więcej

Digital Workforce zautomatyzował dla nordyckiego dużego miejskiego urzędu opieki zdrowotnej np. proces wyników badań laboratoryjnych nad chorobami przenoszonymi drogą płciową. Normalne wyniki pojawiają się w 95% przypadkach. Dzięki automatyzacji lekarz obsługuje tylko pozostałe 5%.

Obecnie opracowujemy kilka wariantów automatyzacji obsługi wyników laboratoryjnych, patologicznych i radiologicznych. Niektórzy klienci zdefiniowali jako zapotrzebowanie również automatyzację działań następczych w opiece nad pacjentem. Dzięki automatyzacji osoba z przewlekłą chorobą, taką jak stwardnienie rozsiane (MS) może otrzymywać  wyniki laboratoryjne z regularnych testów, a RPA może wspomóc w przypomnieniach i umawiać wizyty kontrolne z zespołem medycznym.

social-automating-thecarepath - public-formprocessing

Automatyzacja ścieżki opieki

Pełna automatyzacja planu opieki zdrowotnej rozpoczyna się od wypełnienia przez pacjenta cyfrowego kwestionariusza objawów.

Czytaj więcej

Pracownicy cyfrowi przesyłają dane do systemu EHR, klasyfikują je, tworzą spersonalizowany formularz laboratoryjny i informują pacjenta.

Po teście laboratoryjnym robot klasyfikuje wyniki i, jeśli są normalne, zapisuje notatki EHR i informuje pacjenta. Jeśli wyniki odstają od normy, robot rezerwuje czas lekarza i przygotowuje standardową receptę dla pacjenta.

social-Homecare service staffing-public-Humanresources

Poinformować

Robot może automatycznie policzyć, ile dodatkowych pracowników jest potrzebnych i poinformaować o tym agencję pracy tymczasowej.

Czytaj więcej

W Espoo, mieście liczącym ponad 270 000 mieszkańców, nasz robot liczy, ilu pacjentów jest pod opieką, ilu pracowników jest dostępnych, a nie na urlopie lub zwolnieniu, i zatrudnia pracowników tymczasowych z agencji pracy tymczasowej. Ta automatyzacja pomogła pielęgniarkom w Espoo w opiece domowej, począwszy od jednego obsługiwanego obszaru i jest obecnie zwiększana do wszystkich pięciu obszarów, oszczędzając przy tym kilka FTE (ekwiwalent pełnego czasu pracy).

social-referrals-services-customermasterdata

Obsługa skierowań

Nasze roboty są używane do przekierowywania skierowań do właściwej kliniki i właściwego lekarza w dużych placówkach służby zdrowia.

Czytaj więcej

Uczenie maszynowe oparte na AI służy ciągłej poprawie klasyfikacji. Ponadto, skierowanie np. na operację zaćmy, przekazywanie decyzji lekarza o przyjęciu pod opiekę i pilne przypadki mogą również zostać zautomatyzowane w oparciu o zasady opracowane przez klinicystów.
Obecnie nasz robot kieruje pacjentów do właściwego lekarza w dużym szpitalu uniwersyteckim.

social-ERDoctors and rediology reports

Lekarze izby przyjęć i raporty z radiologii

Brak możliwości przekierowania z systemów EHR raportów radiologicznych do lekarza na zmianie oraz brak monitoringu tych raportów skutkować może poważnymi przypadkami, zagrażającymi zdrowiu pacjentów.

Czytaj więcej

Dla poprawy wyników pacjentów, nasze roboty automatyzują system obsługi raportów radiologicznych, informują lekarzy na zmianie i monitorują działanie następcze.

Raporty patologiczne i laboratoryjne mają podobny potencjał automatyzacji.

social-parental-allowance

Obsługa wniosków o zasiłek rodzicielski

Digital Workforce zautomatyzowało obsługę wniosków o zasiłek rodzicielski.

Czytaj więcej

Jest to pełna automatyzacja procesu pomocy społecznej przy użyciu robotów, wypełniających w oparciu o reguły zgodę na zasiłek rodzicielski.

Zasiłki socjalne mają duży potencjał automatyzacji, ponieważ podejmowanie decyzji opiera się przede wszystkim na zasadach. OCR oparty na AI można połączyć z RPA, aby odczytywać dokumenty, np. certyfikaty wysyłane przez urządzenia mobilne jako obrazy.

Aktualności związane ze służbą zdrowia i opieką społeczną